Co je potřeba

přihlášku ke studiu - tiskopis SEVT
složenky typu A
kopírku
peníze na administrační poplatky za přihlášku + peníze na složenku typu A

1

Elektronická a tištěná přihláška

Přihlášky ke studiu na vysoké školy existují prakticky dvojího druhu. Elektronická a papírová. Vysoké školy začínají dávat přednost té elektronické - je rychlejší a jsou s ní spojené menší náklady. Podívejte se na webové stránky vysokých škol, jakou formu přihlášky přijímají. Elektronické přihlášky nemají jednotný vzhled, každá škola si vytváří svou vlastní. Jsou s ní spjaté samozřejmě administrační poplatky stejně jako u té papírové. Obvykle však o něco nižší.

2

Jak vyplnit papírovou přihlášku ke studiu

Nejdříve si musíte zakoupit předepsaný tiskopis SEVT. Ten najdete v prodejnách na vysokých školách, knihkupectvích i na pultech různých prodejců. Hlásíte-li se na tři vysoké školy, raději si jich kupte pět. Pro případ, že byste udělali v přihlášce chybu. Jeden tiskopis vás vyjde zhruba na 15 korun. Na třetí straně pak naleznete i pokyny, které si určitě přečtěte. Uchazeči o studium vyplňují pouze tři stránky, ta čtvrtá je určená pro údaje vysoké školy.

3

V záhlaví přihlášky napište akademický rok, do kterého se hlásíte.

4

Zvolte si typ studijního programu. Ten může být bakalářský nebo magisterský.

5

Forma studia může být prezenční, kombinovaná nebo distanční. Podtrhněte vámi zvolenou.

6

Budete-li skládat u přijímacích zkoušek i test z cizího jazyka, cizí jazyk vepište.

7

Název vysoké školy, fakulty, studijního programu a oboru naleznete například v Učitelských novinách, které vycházejí každý rok v listopadu. Další možností jsou stránky Ministerstva školství České republiky na adrese www.msmt.cz . Pokud ani tam nenajdete to, co potřebujete, pak to jistí internetové stránky vámi vybrané vysoké školy.

8

osobní údaje: Zde je jasné, co vyplnit. Jméno, příjmení, datum narození a další. Dopředu se podívejte, jaké kolonky na vás čekají. Vyvarujete se tím možné chybě.

9

Kolonka střední škola - zjistěte si přesný název vaší střední školy. Vyhledejte si webové stránky školy, popřípadě opište z vysvědčení.

10

IZO, JKOV a KKOV - tyto údaje rovněž naleznete na vašem výročním vysvědčení. Neváhejte se poradit s vaším výchovným poradcem.

11

Odkud se hlásíte? Nejčastěji ze střední školy - pokud jste maturant. Pokud jste už na jiné vysoké škole nebo v zaměstnaneckém poměru, pak tuto skutečnost uveďte.

12

Následuje tabulka. Nemusíte se jí vůbec bát, je třeba si připravit vaše vysvědčení ze střední školy a přepsat své známky. Nakonec spočítejte průměr. Dřív než údaje vepíšete, zkontrolujte si je na čistém papíře.

13

V další části můžete zmínit své úspěchy a motivaci ke studiu, váš zájem ve vztahu ke studiu. K přihlášse připojte strukturovaný životopis a motivační dopis, ve kterém se budete moct více rozepsat.

14
Obrázek není k dispozici

Některé vysoké školy vyžadují potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti. Včas se informujte, která vysoká škola toto potvrzení vyžaduje. Lékař bude požadovat za vydání potvrzení nějaký poplatek. Ten se pohybuje v desítkách korun.

15

Podpis a datum - a skoro máte přihlášku ke studiu vyplněnou. Chybí ale její podstatné části.

Vlepte na přihlášku ústřižek o zaplacení administračního poplatku za přijímací řízení. To se pohybuje okolo 500 korun, každá škola vyžaduje jinou částku. Jak tuhle věc zajistit?

Vzor naleznete na obrázku. Uveďte také variabilní symbol či S.symbol, pokud to škola vyžaduje. Do zprávy pro příjemce uveďte "přihláška ke studiu" nebo "přijímací zkoušky - poplatek". Zaplťe na přepážce pošty. Za každou složenku typu A zaplatíte poště okolo dvaceti korun poplatek. Poté si udělejte kopii! Abyste měli důkaz v případě, že dojde k nějakému problému. Originál ústřižku pak vlepte do příslušné kolonky.

Přihlášku pak nechte potvrdit na vaší střední škole.

Vložte do obálky a zašlete na adresu školy, nejlépe doporučeně.

Tipy

K přihlášce připojte svůj strukturovaný životopis a motivační dopis. Neváhejte přiložit materiály, které vám můžou pomoct. Pokud se hlásíte na žurnalistiku, připojte kopie svých nejlepších článků.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
3.3
Average: 3.3 (10 votes)