Přejít k hlavnímu obsahu

Jak vyřídit povolení na vlastní studnu | rady

Jak vyřídit povolení na vlastní studnu | rady. Mít na pozemku vlastní studnu je vynikající. Získáváte tak přístup k vlastnímu vodnímu zdroji. Podle vodního zákona je však studna stavbou. Máte-li na pozemku studnu nebo chystáte-li se si vlastní studnu vybudovat, počítejte, že musíte vyřídit především stavební povolení. Co všechno je potřeba pro jeho vyřízení vám poradí následující řádky.

1

Stavební povolení

Stavební povolení se týká každé studny. Myslíme tím, že stavební povolení si musíte vyřídit pro tyto typy:

- kopaná studna

- vrtaná studna

- pramenná jímka (jedná se o nádrž vybudovanou u nadzemního pramene)

Stavební povolení si musíte vyřídit i v případech kdy:

- Provádíte rekonstrukci stávající studny. V tomto případě ohlásíte rekonstrukci vodoprávnímu úřadu, který rozhodne, zda-li je tak rozsáhlá, že budete muset vyřídit stavební povolení.

- Prohlubujete-li kopanou studnu vrtáním. V tomto případě si musíte zajistit stavební povolení. Pokud jste se rozhodli, že nejdříve uděláte zkušební vrt, nemusíte mít před jeho započetím stavební povolení. To můžete začít vyřizovat až po výsledcích zkušebního vrtu. Stavební povolení však musíte vyřídit dříve, než začnete s hloubením samotné studny. Stavební povolení vyřídíte na vodoprávním úřadě, který je součástí obecního úřadu.

2

Žádost

Žádost o vydání stavebního povolení můžete získat v elektronické podobě nebo na libovolném vodoprávním úřadě.

3

Přílohy

Přílohu žádosti o vydání stavebního povolení pro vybudování studny tvoří několik dokumentů:

- územní rozhodnutí (u legalizace stávající studny není třeba, týká se případů, kdy se buduje studna nová), vydává jej stavební úřad

- souhlas stavebního úřadu

- doklad o vlastnictví nebo práv vztahujících se k příslušnému pozemku, na kterém chcete studnu vybudovat

- projektová dokumentace stavby

- rozhodnutí, stanoviska případně vyjádření orgánů státní správy, kterých se budování studny týká

- povolení k odběru vody

- vyjádření vodoprávního úřadu

- plná moc (v případě, že stavební povolení vyřizuje vámi zvolený zástupce)

4

Povolení k odběru vody

Jste nepodnikatel a odebíráte podzemní vodu, musíte mít povolení k odběru vody v případě, že:

- Jste majitelem studny, která byla vybudována po 1. 1. 1955 a doposud nebylo vydáno žádné rozhodnutí správního orgánu o odběru podzemní vody.

- Odebíráte-li vodu pro jiné než individuální zásobování domácnosti pitnou vodou. Pokud jste majitelem studny, která byla prokazatelně vybudována před 1. lednem 1955, pak povolení pro odběr podzemní vody mít nemusíte.

Jste-li podnikatel, který využívá studnu na svém pozemku k podnikání, tak musíte zažádat o povolení k odběru vody v případě, že:

- Máte povolení, které jste získali v období do konce roku 2001. Pokud jste povolení do konce roku 2007 neobnovili, pak odebíráte vodu ze studny načerno a je potřeba, abyste o povolení znovu zažádali. Máte-li povolení pro odběr podzemní vody, které jste pro tyto účely získali od počátku roku 2002 (tj. od 1. 1. 2002), pak jej obnovovat nemusíte, 1. ledna 2008 automaticky nezaniklo. Pokud vlastníte studnu a podzemní vodu z ní neodebíráte, povolení vyřizovat nemusíte. Povolení k odběru podzemní vody se týká pouze těch, kteří studnu využívají.

Autor: Venca
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak na chov slepic
Zdá se, že v současné době je chov slepic to největší terno. Cena vajíček v obchodě se již dávno neřídí zdravým rozumem a to, z jakých pohnutek se tom…
Jak vyřídit stavební povolení | rady
Jak vyřídit stavební povolení | rady. Agenda, kterou musíte vyřídit před zahájením stavby nebo rozsáhlou rekonstrukcí, je poměrně náročná. Na vyřízení…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.