Přejít k hlavnímu obsahu

Jak žádat náhradu škody po pachateli trestného činu | rady

21. Listopad 2020
Jak žádat náhradu škody po pachateli trestného činu | rady

Jak žádat náhradu škody po pachateli trestného činu | rady. Dnes a denně se pachatelé dopouštějí trestných činů. Při trestném činu vám nemusí vzniknout žádná materiální škoda, můžete přijít o stovky korun, ale taky o miliony. Potom nezbývá, než žádat peníze po tom, kdo vám škodu způsobil, tedy po pachateli trestného činu.

1

Trestní řízení X občanskoprávní řízení

Ideální je žádat náhradu škody po pachateli v TRESTNÍM ŘÍZENÍ. Zjednodušeně řečeno se dá uvést, že vy nahlásíte škodu na policii, policie případ vyšetří a předá věc státnímu zástupci. Ten potom vystupuje u soudu jako veřejný žalobce. K soudu zpravidla budete předvoláni, ale jako svědci. Čili sdělíte soudu, jak ke škodě došlo, ale nemusíte podávat žalobu, nepotřebujete právníka, neplatíte soudní poplatky. Druhá možnost je uplatnit svůj nárok na náhradu škody v tzv. OBČANSKÉM ŘÍZENÍ. Ale tady už jste v roli žalobce, takže musíte podat žalobu, navrhovat důkazy, svědky... Zpravidla potřebujete advokáta a řízení vás stojí nemalé peníze. Proto je ideální žádat náhradu škody v trestním řízení, které můžete sami iniciovat (podáte trestní oznámení).

2

Trestní řízení

Věnujme se proto trestnímu řízení. Každopádně sdělte policii, jakou škodu jste utrpěli a že žádáte po pachateli trestného činu náhradu. Například: "Pachatel se vloupal ke mně do obchodu a odcizil zboží v hodnotě 50.000 Kč. Policie ho ještě na parkovišti zadržela a zboží mi bylo vráceno, ale škoda na rozbité výloze činí 10.000 Kč." Pokud se celý případ dostane až před soud a bude prokázáno, že vám škoda skutečně vznikla v důsledku trestného činu pachatele, soud mu nařídí, aby vám dlužnou částku zaplatil. Tato povinnost mu bude uložena přímo ve výroku rozsudku, přičemž rozsudek vám bude jakožto poškozenému doručen.

3

Do kdy můžete žádat náhradu škody v trestním řízení

Návrh na náhradu škody musíte uplatnit nejpozději u hlavního líčení, než je zahájeno dokazování. Z vašeho návrhu musí být patrno, z jakých důvodů, a v jaké výši nárok na náhradu škody uplatňujete. Z toho vyplývá, že není možné přijít k soudu například v den, kdy už se jen vyhlašuje rozsudek, a sdělit soudci, že vám byla způsobena taková a taková škoda a že svůj návrh uplatňujete až teď, protože jste byli půl roku v cizině. V tomto případě by vám nezbývalo nic jiného, než dotyčného žalovat v občanskoprávním řízení (samozřejmě, pokud by neplnil dobrovolně).

4

Je třeba čekat na soud?

Samozřejmě že nemusíte čekat na to, až ve věci rozhodne soud. Někdy má pachatel zájem na tom, aby vám škoda byla uhrazena ještě předtím, než bude ve věci rozhodovat soud. Soudce se ho totiž bude ptát, zda-li již uhradil způsobenou škodu (případně jestli kontaktoval poškozeného, domluvil si splátkový kalendář...). Problém nastává tehdy, pokud je způsobená škoda příliš vysoká (případně je mnoho poškozených). Pak se stává, že pachatel peníze neuhradí ani tehdy, když je mu to nařízeno rozsudkem. Nezbývá, než se obrátit na exekutora.

5

Vaše další práva

Jako poškozený můžete činit návrhy na doplnění dokazování, nahlížet do spisu, zúčastnit se hlavního líčení (stejně tak i řízení před odvolacím soudem) a vyjádřit se k věci. Orgány činné v trestním řízení jsou navíc povinny poučit vás o vašich právech a poskytnout vám prostor tato práva uplatnit. Jako poškozený se můžete dát zastupovat zmocněncem. Pokud osvědčíte, že nemáte dostatek finančních prostředků, soud na váš návrh rozhodne, že vám tato právní pomoc bude poskytována bezplatně (případně za sníženou odměnu).

6

Odvolání

Jako poškozená osoba, která uplatnila nárok na náhradu škody, se můžete proti rozsudku odvolat, ale pouze co do výroku o náhradě škody. Takže, pokud je vám v rozsudku přiznána úplně jiná částka, než jste žádali, odvolejte se. Pokud nesouhlasíte s trestem pro pachatele (trest obecně prospěšných prací vám připadá příliš mírný), odvolat se nemůžete. Odvolání se podává u soudu prvního stupně (čili u soudu, jehož rozsudek napadáte) a lhůta činí osm dnů od doručení rozsudku.

Tipy

V trestním řízení nemůže soud váš návrh na náhradu škody zamítnout. Nicméně se může stát, že vám požadovanou částku (či její část) nepřizná a odkáže vás na občanskoprávní řízení.

Varování

Článek má informativní charakter.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak žádat náhradu škody po státu | rady
Jak žádat náhradu škody po státu | rady
Jak žádat náhradu škody po státu | rady. Stát odpovídá za škodu způsobenou při výkonu státní moci. Sám od sebe vám ale stát (ani jednotlivé úřady či ú…
Jak uzavřít soudní smír | rady
Jak uzavřít soudní smír | rady
Jak uzavřít soudní smír | rady. Řízení u soudu končí rozsudkem, usnesením, elektronickým platebním rozkazem. Dalším ze způsobů, jak udělat za soudním…
Jak se pojistit do zahraničí | rady
Jak se pojistit do zahraničí | rady
Jak se pojistit do zahraničí | rady. Češi během dovolené rádi cestují a poznávají nové místa. Ať už je to letní dovolená u moře, lyžování v Alpách, eu…
Jak se dovolat promlčení | rady
Jak se dovolat promlčení | rady
Jak se dovolat promlčení | rady. Právo se promlčí, nebylo-li vykonáno v zákonem stanovené době. Ačkoli promlčené právo nezaniká, nemůže být soudně při…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.