Přejít k hlavnímu obsahu

Jak uzavřít soudní smír | rady

28. Listopad 2020
Jak uzavřít soudní smír | rady

Jak uzavřít soudní smír | rady. Řízení u soudu končí rozsudkem, usnesením, elektronickým platebním rozkazem. Dalším ze způsobů, jak udělat za soudním řízením (definitivní) tečku, je uzavření soudního smíru. Jak již vyplývá z názvu, strany se smíří, tj. jsou schopny se mezi sebou dohodnout (zpravidla přistoupí na kompromis). Co je k tomu najednou vede, když se věc dostala až před soud? Třeba několik let probíhající soudní řízení, které se stále nechýlí ke konci.

1

Když se řekne soudní smír...

Nejdříve byste si měli uvědomit, že pojem soudní smír v sobě vlastně zahrnuje dva různé druhy smírů: a) tzv. praetorský smír - ten se uzavírá ještě předtím, než je zahájeno klasické soudní řízení, a to ve "smírčím řízení". V praxi tento smír není až tak častý a náš článek se mu ani více nevěnuje. Upravuje ho § 67 - § 69 občanského soudního řádu.

b) soudní smír podle § 99 občanského soudního řádu - tento smír, jak je popsáno hned v úvodu, uzavírají účastníci až poté, co bylo zahájeno soudní řízení. Ve zbytku článku se již zaměřujeme pouze na tento smír.

2

Soud

Soud vždy usiluje o smír mezi účastníky, samozřejmě ale k uzavření soudního smíru nemůže nikoho přinutit. Na druhou stranu je povinností soudu s vámi věc probrat, upozornit vás na právní úpravu (a soudní judikaturu) a případně vám poradit, jak by mohl váš smír vypadat.

3

Kdy můžete uzavřít smír

Smír samozřejmě nebude a ani nemůže být "posvěcen" soudem za všech okolností. Smír NEmůžete uzavřít zejména v následujících případech:

- ve věcech osobního stav

 - ve věcech, v nichž mohlo být řízení zahájeno i bez návrhu

- v rozporu s platnými právními předpisy hmotného práva

Nemůžete proto požádat o rozvod a v průběhu řízení uzavřít s manželkou soudní smír (pokud byste se nechtěli rozvést, museli byste vzít žalobu o rozvod zpět). Ani není možné uzavřít smír v řízení o osvojení dítěte. Na druhou stranu nebude zpravidla problém uzavřít soudní smír s někým, komu jste půjčili peníze, nebo s řemeslníkem, který špatně provedl svoji práci, ač za ni dostal předem zaplaceno.

4

Následky smíru

Pokud soud smír schválí (činí tak usnesením), tento smír má účinky pravomocného rozsudku. To mimo jiné znamená, že pokud jedna ze stran nebude plnit dobrovolně, splnění její povinnosti může být vynuceno i exekutorem.

5

Lze se odvolat?

Proti usnesení, jimž byl soudem schválen smír, nemůžete podat ani dovolání, ani dovolání. Způsob, jak se proti schválenému smíru soudně bránit, je následující:

Můžete podat návrh na zrušení soudního smíru, a to do tří let od právní moci usnesení o schválení smíru. Soud ale smír zruší jen tehdy, když je smír podle hmotného práva neplatný. Pravomocné usnesení, jímž byl schválen smír, je možné za zákonem stanovených podmínek napadnout i žalobou na obnovu řízení.

6

Jak je to v zákoně

V občanském soudním řádu je soudní smír upraven takto:

(1) Připouští-li to povaha věci, mohou účastníci skončit řízení soudním smírem. Soud usiluje o smír mezi účastníky; při pokusu o smír předseda senátu zejména s účastníky probere věc, upozorní je na právní úpravu a na stanoviska Nejvyššího soudu a rozhodnutí uveřejněná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek týkající se věci a podle okolností případu jim doporučí možnosti smírného vyřešení sporu.

(2) Soud rozhodne o tom, zda smír schvaluje; neschválí jej, je-li v rozporu s právními předpisy. V takovém případě soud po právní moci usnesení pokračuje v řízení.

(3) Schválený smír má účinky pravomocného rozsudku. Rozsudkem však může soud zrušit usnesení o schválení smíru, je-li smír podle hmotného práva neplatný. Návrh lze podat do tří let od právní moci usnesení o schválení smíru.

Tipy

Vždycky se pokuste nejdříve dohodnout. Ideálně tak, abyste vůbec neměli potřebu někoho žalovat.

Soudní smír můžete uzavřít i v odvolacím řízení, tedy po případném podání odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně.

Varování

Článek je obecný a má pouze informativní charakter.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak žádat odklad exekuce | rady
Jak žádat odklad exekuce | rady
Jak žádat odklad exekuce | rady. Exekuce je strašákem nejednoho dlužníka. Nikdo nechce přijít o dům, auto nebo peníze na účtu či o jiná aktiva. Exekuc…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.