Přejít k hlavnímu obsahu

Jak žádat snížení výživného

09. Červenec 2013

O výživném se vedou časté diskuze, stejně jako o jeho zvýšení, jehož potřeba nastává zvláště tehdy, roste-li dítě a s ním i jeho zájmy a potřeby. Stejně tak se ale může stát, že povinný rodič ztratí práci, vážně se zraní, případně založí novou rodinu a najednou nemá k dispozici stejné množství financí, které poskytoval svým dětem z předchozího vztahu dříve. A v tomto případě nezbývá, než se obrátit na soud a žádat o snížení výživného.

1

ZAHAJTE NOVÉ ŘÍZENÍ NEBO SE BRAŇTE V RÁMCI ŘÍZENÍ PROBÍHAJÍCÍHO

Začneme poněkud netradičně a uvedeme, jak problém skutečně řešit nemáte. Mnoho rodičů, kteří se dostanou do tíživé finanční situace, si výživné sníží sami. Tedy z různých důvodů začnou na dítě platit místo dosavadních 3.000,- Kč částku poloviční nebo ještě menší a tento stav trvá i několik měsíců nebo let. Toto rozhodně nedělejte! Potřebujete-li snížit výživné, obraťte se na soud. Jinak by se snadno mohlo stát, že u vašich dveří zazvoní exekutor a v závěru nejenže zpětně doplatíte dlužné výživné, ale ještě vám budou vyúčtovány náklady exekučního řízení, které mohou dosáhnout i několika desítek tisíc.

Chcete-li snížit výživné, obraťte se na příslušný soud. Druhá možnost je, že se budete bránit v rámci probíhajícího řízení. Tedy podá-li druhý rodič návrh na zvýšení výživného, žádejte naopak v rámci jednoho řízení jeho snížení, máte-li pro to vážné důvody.

S ohledem na skutečnost, že jednou spotřebované výživné se nevrací, s podáním návrhu neotálejte.

2

OBRAŤTE SE NA SOUD

Výživné vám nemůže snížit sociálka ani žádný jiný úřad odlišný od soudu. Dokonce nestačí ani souhlas druhého partnera. Proto se obraťte na soud, v jehož obvodu má nezletilý bydliště. Návrh na snížení doručte ve třech vyhotoveních i s případnými přílohami a to osobně nebo doporučeně prostřednictvím pošty .

Rozhodnete-li se doručit návrh na snížení výživného osobně, musíte tak učinit prostřednictvím podatelny, která se zpravidla nachází v těsné blízkosti vstupu do budovy soudu. Budete muset projít bezpečnostním rámem. Ale především si předem okopírujte první stránku žádosti o snížení výživného, na kterou vám dají na podatelně razítko. Tato listina bude sloužit jako doklad o tom, že jste soudu návrh skutečně podali, včetně uvedení konkrétního dne i času.

3

VYLIČTE ROZHODNÉ SKUTEČNOSTI A OZNAČTE DŮKAZY NA PODPORU SVÝCH TVRZENÍ

Soud zná právo, takže se nemusíte trápit tím, že v návrhu neodkazujete na zákony či dokonce konkrétní paragrafy. Soud naopak nezná, v jaké životní situaci se nacházíte, a tu musíte přehledně vylíčit a podpořit ji důkazy (účtenky, lékařská zpráva, potvrzení z úřadu práce, rodný list nového potomka... dále označte svědky, které navrhujete vyslechnout).

Zda-li soud výživné sníží, si posoudí v rámci řízení sám. Argumentovat můžete mimo jiné:

- ztrátou zaměstnání
- vedením na úřadu práce
- prací na zkrácený úvazek
- velmi vážným zdravotním úrazem či nemocí
- půjčkami, úvěry, dluhy obecně
- novou vyživovací povinností (např. se vám narodil nový potomek)
- nabytím majetku ze strany vyživovaného potomka (syn nebo dcera zdědili rozsáhlé finance)
- cokoli vás dále napadne

Důvodem pro snížení výživného naopak není, plánujete-li teprve založit novou rodinu (přítelkyně je těhotná). Dále soud bude zajímat, zda-li jste si novou životní situaci způsobili svým vlastním přičiněním, zejména zda-li jste se úmyslně nevzdali lépe placeného zaměstnání právě z důvodu, aby vám mohlo být sníženo výživné.

4

UVAŽTE (ÚPLNÉ) ZRUŠENÍ VÝŽIVNÉHO

Vyživovací povinnost zaniká, je-li dítě schopno se samo živiti. Některé dítě tuto schopnost nezíská během celého života (např. z důvodu silného mentálního postižení), jiné je schopné se samo živit relativně rychle, třeba již po skončení základní školy nebo po vyučení, kdy si najde práci.

Je-li vaše dítě schopno se samo živit, pak nežádejte o snížení výživného, ale o jeho zrušení. I tady ale platí, že jednou spotřebované výživné se nevrací. I kdyby tedy soud vaši vyživovací povinnost zrušil zpětně, dítě vám není povinno peněžité prostředky vydat.

I když je jednou vaše vyživovací povinnost k dítěti zrušena soudně, může se obnovit za předpokladu, že dítě ztratí schopnost se samo živit. To může být příklad dítěte, které se nedostane na vysokou školu, rok chodí po brigádách a následně se zapíše k řádnému studiu.

5

PAMATUJTE NA PRAVIDLA, KTERÝM VÝŽIVNÉ PODLÉHÁ

Soudy jsou při rozhodování o snížení i zrušení výživného vázány ustanoveními zákona o rodině. Mezi ty mimo jiné náleží následující zásady:

- Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit.
- Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů.
- Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů.
- Při určení rozsahu jejich vyživovací povinnosti přihlíží se k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje.
- Jednou spotřebované výživné se nevrací.

Snížit výživné lze samozřejmě nejen v případě, kdy oprávněným je (nezletilé) dítě, ale i jakýkoli jiný oprávněný - např. manžel / manželka nebo dokonce bývalý manžel / bývalá manželka, rodič, prarodič atd. Postup je nicméně podobný a předně je třeba zřetelné popsat vaši životní situaci a označit důkazy na podporu svých tvrzení.

Pamatujte, že i dítě z prvního manželství potřebuje něco jíst, někde bydlet, chodit do školy a rozvíjet své zájmy v různých kroužcích. Vůči bývalému partnerovi není fér přestat ze dne na den platit výživné, byť vám nebylo soudem sníženo.

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Požádáte-li o snížení výživného, pamatujte, že soud není vaším návrhem vázán. Zvláště v případě nezletilého dítěte se snadno může stát, že od soudu odejdete s rozsudkem, který vám výši výživného nejenže nesníží, ale ještě zvýší. Proto si dobře předem rozvažte, zda-li chcete vůbec zahájit soudní řízení.

Autor: Zuzana B.
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
Jak žádat výživné pro zletilé dítě
Vztahy mezi rodiči a dětmi by měly být jedny z nejužších a nejkrásnějších. V praxi to tak vždycky nebývá. Rozvod rodičů a založení nové rodiny jsou ve…
Obrázek není k dispozici
Jak se domáhat zrušení výživného
Je-li vámi vyživovaná osoba (zpravidla dítě) se schopna sama živit, požádejte soud, aby rozhodl o zrušení vyživovací povinnosti. Byla-li vám dříve sta…
Obrázek není k dispozici
Jak zakázat styk rodiče s dítětem
V České republice se podle statistik rozvádí každé druhé manželství. Rozcházejí se nejen cesty manželů, ale mnohdy i ty rodičů a dětí. Zatímco rodiče…
Obrázek není k dispozici
Jak žádat výživné pro svobodnou matku
Občas se stává, že se pár rozejde ještě během doby, kdy je žena těhotná. Když se dítě narodí, otec (v lepším případě) začne platit výživné a mnohdy si…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.