1

Právní úprava

Započtení je vymezeno v občanském zákoníku, ale i v obchodním zákoníku nebo například v zákoně o rodině (započtení proti pohledávkám na výživném). Tento článek popisuje započtení podle občanského zákoníku (zjednodušeně se dá říct, že je to započtení mezi nepodnikateli).

2

Podmínky započtení

Pamatujte si, že není možné započítat každou pohledávku. Obecně jsou pomínky následující:
- jedná se o vzájemnou pohledávku (vy něco dlužíte kolegovi, kolega něco dluží vám)
- plnění je stejného druhu (on vám způsobil škodu 5.000Kč, vy mu dlužíte 3.000Kč)
- nejedná se o pohledávky, u kterých zákon (§ 581 OZ) započtení vylučuje (typicky, když je jedna z pohledávek promlčená, nebo naopak dosud není splatná.)

3

Jak na započtení

Podmínky jsou ve vašem případě splněny, ale co máte dělat dál? Započtení je jednostranný právní úkon, takže nezáleží na tom, co chce nebo nechce váš dlužník (a zároveň věřitel).

Vzájemné pohledávky, které se kryjí, zaniknou, jestliže učíníte vůči druhé osobě projev směřující k započtení- tj. jednoduše druhému účastníkovi sdělíte (ústně nebo písemně), že mu nebudete za robité okno platit celé 4.000Kč, když on vám dluží od loňského jara 2.000Kč, ale že dostane jen zbylé 2.000Kč, protože tímto uplatňujete započtení.

4

Započtení dohodou

Pokud druhý účastník se započtením souhlasí, můžete dohodou započítat i pohledávky, u kterých to zákon při jednostranném započtení vylučuje.

Představte si, že jste před deseti lety ztratili známému kapesní hodinky v určité hodnotě. Je to dávno promlčené, ale občas vás trápí svědomí. Takže pokud vám známý dluží peníze, můžete se s ním dohodnout, že vám vrátí jen takovou sumu, od níž si odečte cenu hodinek.

5

Kdy pohledávka skutečně zanikne

Pohledávka nezanikne vaším projevem o započtení, ale zpětně ke dni, kdy se staly obě pohledávky splatnými (tj. k okamžiku, kdy se pohledávky takzvaně "setkaly"). To může mít význam např. z hlediska placení úroků z prodlení.

Tipy

Započtení je možné učinit i v řízení před soudem, tj. jako obranu proti žalobě, kterou na vás druhý účatník podal.

Varování

Článek má informativní charakter.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
3
Average: 3 (2 votes)