Co je potřeba

Žádost o překlenovací příspěvek
Modré nebo černé kuličkové pero
Návštěva úřadu práce

1

Máte nárok na překlenovací příspěvek? Dotace je určena především těm lidem, kteří uvažují o podnikání, ale obávají se prvotních nákladů a ztráty současného příjmu. Dotace je součástí vládního programu, jak po hospodářské krizi snížit v ČR nezaměstnanost. Žádat o příspěvek může každý občan, který se rozhodl ukončit svou nezaměstnanost a podnikat a chce pomoct překlenout těžké začátky.

2

Nejprve vás čeká papírování. Navštivte úřad práce a poraďte se o možnostech poskytnutí překlenovacího příspěvku pro začínající podnikatele. Pracovnice úřadu vám předloží k vyplnění Žádost o poskytnutí překlenovacího příspěvku a dohodu o poskytování překlenovacího příspěvku.

3

V žádosti o překlenovací příspěvek uveďte období, na které příspěvek žádáte. K žádosti o překlenovací příspěvek je třeba přiložit potvrzení o bezdlužnosti a rozbor předpokládaných provozních nákladů. Za provozní náklady, na které lze osobě samostatně výdělečně činné poskytnout překlenovací příspěvek, se považují

- nájemné a služby s ním spojené, s výjimkou nájemného za bytovou jednotku a služeb s ním spojených
- náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků,
- náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozována samostatná výdělečná činnost, pokud je tento objekt ve vlastnictví osoby samostatně výdělečně činné a náklady souvisí s provozováním samostatné výdělečné činnosti

Tipy

Překlenovací příspěvek je poskytnut osobě samostatně výdělečné činné (OSVČ), která přestala být uchazečem o zaměstnání. Poskytuje se nejdéle po dobu 5 měsíců. Výše překlenovacího příspěvku činí čtvrtinu průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku. Pro rok 2011 proto činí 5 831 Kč měsíčně.

Varování

Abyste příspěvek získali, musíte být vedeni jako nezaměstnaní na úřadu práce alespoň pět měsíců a pak podnikat minimálně dva roky.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4
Average: 4 (6 votes)