1

Všechny přestupky a bodové hodnocení všech řidičů jsou evidovány v Centrálním registru řidičů, který je spravován Ministerstvem dopravy České republiky. Z tohoto registru je možno za určitých podmínek zjistit stav bodového konta řidiče.

2

Chcete-li zjistit stav svého bodového konta, máte dvě možnosti. Buď na místně příslušný obecný úřad či na magistrát podejte žádost o výpis z evidenční karty řidiče, nebo si můžete zažádat o výpis z bodového hodnocení řidiče na všech pracovištích Czech Pointu (např. pobočky České pošty, notářství). Oba výše uvedené výpisy mohou být vystaveny pouze té osobě, které se údaje týkají, jiné osobě je jej možno vydat pouze na základě plné moci.

3

Výpis bodového hodnocení se vydává ihned po žádosti na jakémkoliv pracovišti Czech Pointu. Jeho nevýhodou však je, že má pouze informativní charakter pro žadatele a pro jednání na úřadech zpravidla není dostačující. Pro výpis je třeba předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

4

Pro potřeby jednání s úřady je třeba písemně zažádat o výpis z evidenční karty řidiče. Tiskopis této žádosti není všeobecně stanoven, tato písemná žádost by však měla obsahovat celé jméno osoby, která o výpis žádá, její datum narození či lépe rodné číslo a její trvalý pobyt. Samozřejmostí je také podpis žadatele a datum žádosti. Velmi podstatnou náležitostí je samozřejmě také uvedení, že se jedná o žádost o výpis z evidenční karty řidiče podle § 121 odst. 1 zákona o silničním provozu.

Autorská práva ZDE

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
3.5
Average: 3.5 (4 votes)