1

Nejlepší je se hned na začátku podívat na internetu po starých scio testech.

2

Naučte se rychle číst - je to stejné, jako když vezmete jako celek jedno slovo, jen chybovost je větší.
Když čteme slova, nečteme je už po jednotlivých písmenkách, ale vnímáme jako celek. Stejné je to s větou - začnětě třeba lehčími časopisy. Zkuste přečíst větu tak, že v ní uvidíte několik slov, která dohromady mají nejčastěji jeden smysl. Pokud čtete o anatomii křečka, přelétnete větu a v ní se objeví například slova srdce, sval, aorta, krev - budete vědět, o čem je, aniž byste četli spojky nebo předložky.

3

U scio testů se vám tato vlastnost "rychločtení", která se dá nacvičit, bude hodit u dlouhých textů, ve kterých máte vyhledávat odpovědi na několik otázek. Pokud si přelétnete text a budete hledat jen delší nebo složitější slova (svou roli hraje i intuice), budete u odpovědí na otázky vědět alespoň přibližně, kde je hledat.

4

Přejděme k otázkám typu: vyber slovní spojení, které obsahuje stejný vztah jako slovní spojení z příkladu. Například slovní spojení "Kůň - kopyto", správná odpověď bude "pes - dráp". Důležité rozčlenit si slova do kategorií. Uvedený příklad je jeden z nejjednodušších, u těch složitějších se kategorie musíte dopátrávat složitěji. Nejlepší je si myšlenkový pochod zapsat. Uvedu zde příklad, který asi u scio testů neuvidíte, ale nejlépe dokládá možnou složitost otázek: louka - chleba. Tedy jak postupovat? Jaký je mezi těmito dvěma slovy vztah?
Louka a pole jsou stejné kategorie - pozemek. Na poli roste obilí, ze kterého se dělá chleba.
A správná odpověď by mohla znít třeba takto: nohy - ozonová díra. Nohy a auto jsou ve své podstatě stejné kategorie - dopravní prostředek. Auto vytváří zplodiny, ze kterých vzniká ozonová díra. Pro procvičování tohoto druhu otázek je dobré zkusit si pár složitějších vymyslet sami. Jedno co stačí je zažít si tento způsob myšlení.

5

Další druh otázek, na které můžete u scio testů narazit, jsou otázky na synonyma a antonyma. Při tomto nepomůže nic jiného, než rozšiřování slovní zásoby čtením, čtením, čtením, čtením, čtením...

6

To nejdůležitější na konec - mnoho lidí neudělá scio testy jen proto, že otázky procházejí postupně a "zaseknou se". Z vlastní zkušenosti mohu říct, že nejjednodušší otázky jsou nejčastěji na začátku a na konci jednotlivých testů - platí pro všechny druhy. Nezdržujte se tedy, pokud odpovíte špatně, je to horší, než když vůbec.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
3.625
Average: 3.6 (8 votes)