zákon

Jak žádat náhradu škody po státu

Stát odpovídá za škodu způsobenou při výkonu státní moci. Sám od sebe vám ale stát (ani jednotlivé úřady či úředníci) škodu nezaplatí, a to ani tehdy, je-li její vznik zjevný. Kdo se chce domoci po státu náhrady škody, musí nejenže být aktivní, ale...
Obrázek není k dispozici

Jak se dovolat promlčení

Právo se promlčí, nebylo-li vykonáno v zákonem stanovené době. Ačkoli promlčené právo nezaniká, nemůže být soudně přiznáno, pokud daná strana promlčení namítne. V praxi se tak může stát, že něco nejste povinni plnit (zaplatit kupní cenu), i když...
Obrázek není k dispozici

Jak sjednat ve smlouvě smluvní pokutu

Smluvní pokuta je pravděpodobně nejznámější a nejvyužívanější zajišťovací institut pro případ porušení smluvní povinnosti. Hrozba smluvní pokuty má donutit dlužníka k tomu, aby svůj závazek (peněžitý i nepeněžitý) splnil řádně a včas. Je to jakási...
Obrázek není k dispozici

Jak vypočítat úroky z prodlení

Dlužník, který nesplní svůj dluh řádně a včas, je v prodlení. Je-li jeho dluh navíc peněžitý, má věřitel ze zákona právo požadovat mimo dlužné částky (například půjčky v hodnotě 17.000,- Kč) i zákonný úrok z prodlení. Je to jakási sankce pro...
Obrázek není k dispozici

Jak uznat dluh - vzor

21. století je mimo jiné specifické tím, že si lidé půjčují peníze. Na dům či byt, na auto, na dovolenou, na televizi. Čím obvyklejšími se půjčky staly, tím častěji dlužníci nemají peníze a tudíž přestávají splácet. A protože by se jejich závazek...
Obrázek není k dispozici

Jak zjistit, jestli je firma v úpadku

Ať už jste velká firma, drobný podnikatel nebo obyčejný člověk, určitě nechcete obchodovat s firmou, která je v úpadku, respektive proti které je vedeno insolvenční řízení. Ať už by se mělo jednat o nákup v internetovém obchodě, finanční půjčku nebo...
Obrázek není k dispozici

Jak zaplatit poplatek ze psa

Pes je nejlepší přítel člověka. A na člověku je, aby za svého čtyřnohého miláčka platil. Poplatek ze psa patří mezi tzv. "místní poplatky" (stejně jako poplatek za povolení k vjezdu nebo poplatek za rekreační pobyt). Záleží jen obci, jestli poplatek...

Jak reklamovat zboží v prvních 6 měsících od nákupu

Kdo se alespoň trochu zajímá o spotřebitelské právo, ten ví, že záruční doba je dlouhá 24 měsíců (až na několik drobných výjimek, které ale nejsou v tuto chvíli důležité). V prvních šesti měsících od nákupu navíc platí zvláštní pravidla, která...
Obrázek není k dispozici

Jak žádat o pobyt v ČR

Jste občanem země EU, žijete v Česku, stále se nemůžete nabažit pohledu na české holky a chuti českého piva, ale jste ve své nové vlasti oficiálně cizincem? Pro povolení k přechodnému pobytu musíte v Česku studovat, pracovat, nebo se oženit s Čechem...
Obrázek není k dispozici

Jak má vypadat výpověď ze zaměstnání

Rozhodli jste se ukončit pracovní poměr a podat výpověď ze zaměstnání? Jako zaměstnanec nemusíte uvádět důvody své výpovědi (což zaměstnavatel musí), ovšem také nemáte právo na odstupné. Svůj záměr odejít nejdříve nahlásíme nadřízenému nebo...

Stránky