Přejít k hlavnímu obsahu

Jak chápat rozdíl mezi promlčením a prekluzí | rady

27. Květen 2021

Jak chápat rozdíl mezi promlčením a prekluzí | rady. Promlčení a prekluze jsou dva právní instituty, které vykazují jisté známky podobnosti, v žádném případě je však nemůžeme považovat za jedno a to samé. Společné mají zejména to, že na nás vyvíjí tlak, abychom svá práva uplatnili a vykonali v zákonem stanovených lhůtách. Pro nás jsou však důležité ty odlišnosti, jejichž znalost nám pomůže lépe a efektivně chránit svá práva. V tomto článku si řekneme základní vlastnosti a charakteristiku promlčení a prekluze.

1

Právo je promlčeno, jestliže nebylo vykonáno v zákonem stanovené lhůtě. Aby mohlo dojít k promlčení musí být tedy splněny dvě skutečnosti :

• Uplynutí doby

• Neuplatnění práva

2

Obecná promlčecí doba je tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. (tedy např.: Dlužník vám odmítne vrátit peníze v den, kdy jste si závazně dohodli, že dojde ke splnění dluhu. Jestliže se nebudete domáhat svého práva u soudu, bude za tři roky od této chvíle právo promlčeno.) Zákon však může v různých případech stanovit promlčecí dobu odlišnou (např. právo na náhradu škody, právo na vydání bezdůvodného obohacení, právo z přepravy, právo přiznané pravomocným rozhodnutím soudu,…). V některých případech zákon stanoví objektivní a subjektivní promlčecí lhůtu. (K promlčení více : §§ 100 – 114 ObčZ.)

3

Promlčením právo nezaniká, jen se oslabuje nárok na jeho vymáhání. Oprávněný se svého subjektivního práva může domáhat u soudu, ale když povinný vznese námitku promlčení, soud k ní přihlédne a právo nepřizná. Promlčené subjektivní právo tedy trvá v podobě tzv. naturální obligace, což znamená, že záleží čistě na dlužníkovi, zda svou povinnost splní – nelze na něm plnění vynutit.

4

Následkem prekluze je zánik subjektivního práva. Stejně jako u promlčení musí být splněny podmínky uplynutí času a neuplatnění práva. Právo tedy zaniká a soud k prekluzi přihlíží z úřední povinnosti. Dlužník nemá povinnost plnit a v případě, že by tak udělal a oprávněný plnění přijal, jednalo by se o bezdůvodné obohacení.

5

Prekluzívní lhůty jsou většinou kratší a můžeme se s nimi setkat např. u práv z odpovědnosti za vady, pro které platí záruční doba. (§626 odst. 1 ObčZ.)

Tento článek slouží pouze k informativním účelům.

Autor: Aleš
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak se dovolat promlčení | rady
Jak se dovolat promlčení | rady. Právo se promlčí, nebylo-li vykonáno v zákonem stanovené době. Ačkoli promlčené právo nezaniká, nemůže být soudně při…
Jak vymáhat dluh | rady
Jak vymáhat dluh | rady. Přibývá lidí, kterým dluhy přerostly přes hlavu. V případě právnických osob navíc platí, že stovky z nich jsou zakládány pouz…
Jak žádat odklad exekuce | rady
Jak žádat odklad exekuce | rady. Exekuce je strašákem nejednoho dlužníka. Nikdo nechce přijít o dům, auto nebo peníze na účtu či o jiná aktiva. Exekuc…
Jak uznat dluh - vzor | rady
Jak uznat dluh - vzor | rady. 21. století je mimo jiné specifické tím, že si lidé půjčují peníze. Na dům či byt, na auto, na dovolenou, na televizi. Č…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.