Přejít k hlavnímu obsahu

Jak má vypadat Dohoda o pracovní činnosti | rady

Jak má vypadat Dohoda o pracovní činnosti | rady. Dohoda o pracovní činnosti je vedle Dohody o provedení práce dalším způsobem, jak smluvně ošetřit pracovní výkon, který není vykonáván v rámci hlavního pracovního úvazku. I zde je však potřeba dávat si pozor na několik povinností při uzavírání tohoto typu Dohody, které vyplývají ze zákona – konkrétně § 76, Zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce. Přichystali jsme pár rad, které pro vás mohou být, ať už v případě sestavování či podpisu Dohody, užitečné.

1

Smluvní strany

Stejně jako v případě podpisu jiných smluvních dokumentů, i zde je důležité, abyste uvedli co nejvíce kontaktních informací o obou smluvních stranách. Po skončení spolupráce či v případě jejího budoucího pokračování můžete kontakty využít. Je nezbytné, abyste uvedli celistvý a oficiální název zaměstnavatele, sídlo podnikání, IČ, DIČ, jméno a příjmení, datum narození, případně rodné číslo osoby, která při podpisu této Dohody zaměstnavatele oprávněně zastupuje. Zaměstnanec musí uvést své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a své rodné číslo, pokud údaje doplníte kontaktními informacemi, tím lépe.

Sjednaná pracovní činnost

V tomto odstavci rozveďte, o jaký konkrétní druh pracovní činnosti, pro kterou Dohodu uzavíráte, se jedná.

2

Doba, na kterou je Dohoda uzavírána

Dohodu můžete uzavřít na dobu určitou či neurčitou. V prvním případě uveďte, v jakém konkrétním termínu bude pracovní činnost vykonána. př. Dohoda se uzavírá na dobu od ………….. do …………..

3

Místo a rozsah pracovní činnosti

V tomto odstavci specifikujte místo, kde bude pracovní činnost vykonávána, rozsahem pracovní činnosti míníme časové rozpětí práce: Sjednaný rozsah pracovní doby je dohodou na ………….. hodin denně, ………….. hodin týdně. Dohoda o pracovní činnosti má oproti Dohodě o provedení práce velkou výhodu – tj. neomezení rozsahu práce na 150 Kč / kalendářní rok pro jednoho konkrétního zaměstnavatele. Omezení je mnohem mírnější. Rozsah práce nesmí překročit polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Omezení se vztahuje na celou dobu výkonu práce, nedochází k průměrování, zdali zaměstnanec doopravdy každý pracovní týden odvedl práci v rozsahu menším 20 pracovních hodin.

4

Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele

Neopomeňte vyjmenovat práva a povinnosti obou smluvních stran. Při pozdější konfrontaci může být tento odstavec velmi nápomocen. Zaměstnanec se se svým podpisem zavazuje především k řádnému a svědomitému plnění podmínek Dohody, k řádnému plnění sjednané pracovní činnosti a k dodržování bezpečnostních předpisů a norem určených pro ochranu při práci. Zaměstnavatel se zavazuje k proškolení zaměstnance, k vytvoření přiměřených pracovních podmínek zajišťujících řádný a bezpečný výkon práce.

5

Odměna

Doporučujeme uvádět hodinovou sazbu za vykonanou práci. Rozsah práce je definován v odst. III. Uveďte především způsob platby, zdali převodem, hotově či poštovní poukázkou. Odměna by měla být splatná vždy do 15 dnů po skončení a předání řádně odvedeného pracovního úkonu. Záleží jen na vzájemné domluvě a formulaci tohoto odstavce.

6

Závěrečná ustanovení

Výpovědní lhůta může být stanovena v libovolné výši – obvykle se určí 15 pracovních dnů – tj. 3 týdny. Okamžité zrušení Dohody o pracovní činnosti se řídí § 76 odst. 6 ZP. Součástí Dohody by mělo být prohlášení zaměstnance, ve kterém souhlasí se zpracováním svých osobních údajů podle zák. 101/2000 Sb. Dalšími body závěrečného ustanovení mohou být: - datum, kdy smlouva nabývá platnosti - datum nástupu zaměstnance do pracovního poměru - další ujednání smluvních stran Souhlas se smlouvou vyjádří obě strany svým podpisem.

Tyto rady mají pouze informativní charakter.

Autor: chiquita
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak se vyhnout švarcsystému | rady
Jak se vyhnout švarcsystému | rady. Psala se devadesátá léta minulého století, když benešovský podnikatel ve stavebnictví Miroslav Švarc vymyslel, jak…
Jak stanovit mzdu výměrem | rady
Jak stanovit mzdu výměrem | rady. Mzdový výměr je jedním ze způsobů, jak stanovit výši mzdy, kterou bude za vykonanou práci dostávat konkrétní zaměstn…
Jak získat odstupné | rady
Jak získat odstupné | rady. Odstupné člověku pomáhá překonat dobu, kdy ztratil dosavadní práci a hledá si novou. Zda-li zaměstnanci právo na odstupné…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.