Přejít k hlavnímu obsahu

Jak má vypadat žádost o rozvod | rady

Jak má vypadat žádost o rozvod | rady. Rozvod je nepříjemnou událostí, která může potkat kohokoliv z nás. Bohužel i tato nepříjemná událost je doprovázena celou řadou administrativních povinností, které jsou nezbytnou podmínkou vedoucí k rozvodovému rozsudku. Jednou z nich je podání žádosti o rozvod. Jak by měla žádost vypadat a jaké náležitosti by měla obsahovat vám poradí následující řádky.

1

Hlavička žádosti

V hlavičce uveďte celistvý název soudu a jeho oficiální adresu. Žádost adresujte příslušnému okresnímu nebo obvodnímu soudu, pod který podle trvalého bydliště spadáte.

2

Návrh na rozvod manželství

Takto oficiálně žádost pojmenujte. Pod názvem žádosti uveďte veškeré údaje o obou stranách, které jsou v tomto případě vedené jako žalobce (ten, kdo žádost podává) a žalovaný/á (druhá strana sporu). Požadovanými údaji jsou jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození a trvalé bydlište každé ze zúčastněných stran.

3

Obecné informace

V prvním bodě žádosti uveďte obecné informace, které se týkají především faktických údajů:

- datum a místo uzavření sňatku

- zda-li se jedná pro každou ze zúčastněných stran o manželství první či další v pořadí

- týká-li se rozvod manželství nezaopatřeného dítěte či dětí

- kde každá ze zúčastněných stran aktuálně bydlí

4

Důvod rozvodu

Na několika řádcích stručně a krátce popište počátek a průběh vašeho vztahu. Daleko detailněji rozveďte důvody, které vedly k rozpadu vašeho manželství. Nechcete-li u soudu detailně popisovat příčiny rozpadu manželství, stačí uvést, že manželství přestalo fungovat pro nepřekonatelné rozdíly.

5

Prohlášení o úpravě poměrů

Před podáním žádosti je důležité, abyste soudu předložili rozhodnutí příslušného okresního nebo obvodního soudu o úpravě poměrů majetkových, případně rozhodnutí o svěření dítěte nebo dětí do péče jedné ze zúčastněných stran. Bez majetkového vypořádání a zaopatření dětí je rozvod manželství komplikovanou záležitostí.

6

Návrh rozsudku

V závěru žádosti uveďte návrh rozsudku, který pro vás jednoznačně vyplývá z výše uvedených skutečností, které jste v žádosti uvedli. Např. Manželství žalobce ...... s žalovanou ......., rozeným/ou ....., uzavřené dne ......, před ...... (místo sňatku), se rozvádí.

Autor: chiquita
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak žádat střídavou péči o dítě
Situace kolem péče o dítě, zejména po rozvodu, ale i rozchodu nesezdaných rodičů, se v posledních letech výrazně změnila. Soudy akceptují právo dítěte…
Jak žádat výživné pro zletilé dítě
Vztahy mezi rodiči a dětmi by měly být jedny z nejužších a nejkrásnějších. V praxi to tak vždycky nebývá. Rozvod rodičů a založení nové rodiny jsou ve…
Jak získat děti do péče | rady
Jak získat děti do péče | rady. Spory o děti bývají u soudních řízení o rozvodu předmětem nejtvrdších hádek a sporů. Je proto nutné se na tento leckdy…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.