Přejít k hlavnímu obsahu

Jak se určuje výživné rozvedeného manžela/ky | rady

06. Říjen 2020

Jak se určuje výživné rozvedeného manžela/ky | rady. O výživném pro děti ví asi každý, vedle něj existuje i instituce tzv. výživné rozvedeného manžela/ky. Stejně jako děti může být i dospělý člověk krátkodobě či dlouhodobě zbaven možnosti se sám uživit (zejména ze zdravotních důvodů), na toto pamatuje i zákon a za určitých okolností připouští možnost až doživotní povinnosti platit výživné bývalému manželovi či manželce. V jiných případech se může jednat až o tříletý příspěvek v případě velké újmy způsobené rozvodem. Ve kterých případech máte Vy nebo Váš/Vaše ex-manžel/ka na toto výživné právo?

1

Výživné pro rozvedeného/ou manžela/ku není výživným pro děti

Toto výživné stojí stranou klasickému výživnému na děti, které je nepečující rodič automaticky povinen přispívat pečujícímu rodiči. Výživné rozvedeného manžela/ky není tak automatické a povinnost jej platit bývá spíše ve výjimečných případech. Nezletilé děti, na rozdíl od manžel/ky požadující výživné, nemusí svůj nárok nikterak dokazovat a mají jej automaticky.

2

Případ první:

Manžel/ka se není schopen/na sám/a živit

V případě vážných zdravotních problémů a komplikací, které způsobily absolutní finanční závislost jednoho z manželů na druhém, povinnost péče o takto indisponovaného bývalého manžela/ku zůstává i po rozvodu. Do této kategorie v žádném případě nespadá, když jeden z manželů nemůže pracovat, kvůli své nízké kvalifikaci nebo z důvodů ztráty pracovních návyků během manželství, ale jedná se pouze o vážné zdravotní nebo jiné komplikace.

3

Výživné v případě závažné újmy

Druhý typ možného nároku na výživné rozvedeného manžela/ky vzniká v případě, že jednomu z rozvádějících se manželů vznikla rozvodem velká újma. Výživné se přiznává jen tomu z manželů, který se na rozvratu manželství podílel menší měrou. Tedy například v případě, kdy ženu v domácnosti opustí finančně úspěšný muž s jinou ženou a opuštěná žena ztratila díky dlouhodobé péči o domácnost jakoukoli kvalifikaci na pracovním trhu. V takovéto situaci může soud rozhodnout o tom, že ženě byla způsobena újma a přiznat jí výživné.

4

Výše výživného

Výši výživného určí soud takovou, aby byla adekvátní k jejich schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům. To znamená, že soud přihlédne k potřebám toho, komu je výživné předepisováno a k příjmům toho manžela, který jej bude platit. Záleží také, jaký po rozvodu každý z manželů bude mít majetek (např. závislý manžel má po rodičích určitý majetek, který snižuje jeho závislost na druhém z manželů).

5

Délka výživného

V případě finanční závislosti na manželovi/ce trvá délka vyživovací povinnosti buď do doby, kdy se situace závislého změní natolik, že již není pro toho výživné potřeba. Pokud takováto změna nenastane, je tato povinnost doživotní. Délka výživného vyplývajícího ze závažné újmy může být určena různě, podle typu újmy a dalších okolností, její maximální délka je omezena třemi lety.

6

Kdy nárok na výživné rozvedeného manžela nevzniká

Můžou nastat i takové situace, ve kterých budete mít pocit, že by si jedna ze stran nějaké výživné zasloužila, ale není tomu tak. Takovéto situace bývají zejména ve chvílích, kdy jeden z manželů má nepoměrně vyšší příjmy než druhý. Tyto situace jsou ošetřeny jiným způsobem. Při svěření děti do péče chudšího z obou manželů (což je velice časté, protože nižší finanční způsobilost bývá způsobena právě starostí o děti) dostane druhý manžel vysoké výživné na děti, čili jeho životní standart nemusí rozvodem výrazně utrpět. V případě rozvádějících se manželů, kteří mají také velkou finanční nerovnováhu v příjmech, ale děti jsou už dospělé, se dá předpokládat určitý majetek, který bude mezi manžele dělen rovným dílem. Chudší z manželů tedy ani v tomto případě nepřijde úplně zkrátka.

Autor: MN
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak žádat snížení výživného | rady
Jak žádat snížení výživného | rady. O výživném se vedou časté diskuze, stejně jako o jeho zvýšení, jehož potřeba nastává zvláště tehdy, roste-li dítě…
Jak žádat výživné pro zletilé dítě
Vztahy mezi rodiči a dětmi by měly být jedny z nejužších a nejkrásnějších. V praxi to tak vždycky nebývá. Rozvod rodičů a založení nové rodiny jsou ve…
Jak má vypadat žádost o rozvod | rady
Jak má vypadat žádost o rozvod | rady. Rozvod je nepříjemnou událostí, která může potkat kohokoliv z nás. Bohužel i tato nepříjemná událost je doprová…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.