Přejít k hlavnímu obsahu

Jak má vypadat žádost o rozvod

Rozvod je nepříjemnou událostí, která může potkat kohokoliv z nás. Bohužel i tato nepříjemná událost je doprovázena celou řadou administrativních povinností, které jsou nezbytnou podmínkou vedoucí k rozvodovému rozsudku. Jednou z nich je podání žádosti o rozvod. Jak by měla žádost vypadat a jaké náležitosti by měla obsahovat vám poradí následující řádky.

1

Hlavička žádosti

V hlavičce uveďte celistvý název soudu a jeho oficiální adresu. Žádost adresujte příslušnému okresnímu nebo obvodnímu soudu, pod který podle trvalého bydliště spadáte.

2

Návrh na rozvod manželství

Takto oficiálně žádost pojmenujte. Pod názvem žádosti uveďte veškeré údaje o obou stranách, které jsou v tomto případě vedené jako žalobce (ten, kdo žádost podává) a žalovaný/á (druhá strana sporu).

Požadovanými údaji jsou jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození a trvalé bydlište každé ze zúčastněných stran.

3

Obecné informace

V prvním bodě žádosti uveďte obecné informace, které se týkají především faktických údajů:

- datum a místo uzavření sňatku
- zda-li se jedná pro každou ze zúčastněných stran o
manželství první či další v pořadí
- týká-li se rozvod manželství nezaopatřeného dítěte
či dětí
- kde každá ze zúčastněných stran aktuálně bydlí

4

Důvod rozvodu

Na několika řádcích stručně a krátce popište počátek a průběh vašeho vztahu. Daleko detailněji rozveďte důvody, které vedly k rozpadu vašeho manželství. Nechcete-li u soudu detailně popisovat příčiny rozpadu manželství, stačí uvést, že manželství přestalo fungovat pro nepřekonatelné rozdíly.

5

Prohlášení o úpravě poměrů

Před podáním žádosti je důležité, abyste soudu předložili rozhodnutí příslušného okresního nebo obvodního soudu o úpravě poměrů majetkových, případně rozhodnutí o svěření dítěte nebo dětí do péče jedné ze zúčastněných stran. Bez majetkového vypořádání a zaopatření dětí je rozvod manželství komplikovanou záležitostí.

6

Návrh rozsudku

V závěru žádosti uveďte návrh rozsudku, který pro vás jednoznačně vyplývá z výše uvedených skutečností, které jste v žádosti uvedli.

Např. Manželství žalobce ...... s žalovanou ......., rozeným/ou ....., uzavřené dne ......, před ...... (místo sňatku), se rozvádí.

Autor: chiquita
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
Jak žádat střídavou péči o dítě
Střídavá péče o dítě je téma, které vyvolává mnoho emocí. Zatímco psychologové střídavou péči o dítě zpravidla schvalují, což odůvodňují tím, že dítě…
Obrázek není k dispozici
Jak žádat výživné pro zletilé dítě
Vztahy mezi rodiči a dětmi by měly být jedny z nejužších a nejkrásnějších. V praxi to tak vždycky nebývá. Rozvod rodičů a založení nové rodiny jsou ve…
Jak získat děti do péče | rady
Jak získat děti do péče | rady. Spory o děti bývají u soudních řízení o rozvodu předmětem nejtvrdších hádek a sporů. Je proto nutné se na tento leckdy…
Obrázek není k dispozici
Jak zakázat styk rodiče s dítětem
V České republice se podle statistik rozvádí každé druhé manželství. Rozcházejí se nejen cesty manželů, ale mnohdy i ty rodičů a dětí. Zatímco rodiče…
Obrázek není k dispozici
Jak napsat žalobu
Není-li možné vyřešit věc smírnou cestou, je třeba se obrátit na soud. Soudní řízení se zahajuje žalobou, která se podává u věcně a místně příslušného…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.