1

Hlavička žádosti

V hlavičce uveďte celistvý název soudu a jeho oficiální adresu. Žádost adresujte příslušnému okresnímu nebo obvodnímu soudu, pod který podle trvalého bydliště spadáte.

2

Návrh na rozvod manželství

Takto oficiálně žádost pojmenujte. Pod názvem žádosti uveďte veškeré údaje o obou stranách, které jsou v tomto případě vedené jako žalobce (ten, kdo žádost podává) a žalovaný/á (druhá strana sporu).

Požadovanými údaji jsou jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození a trvalé bydlište každé ze zúčastněných stran.

3

Obecné informace

V prvním bodě žádosti uveďte obecné informace, které se týkají především faktických údajů:

- datum a místo uzavření sňatku
- zda-li se jedná pro každou ze zúčastněných stran o
manželství první či další v pořadí
- týká-li se rozvod manželství nezaopatřeného dítěte
či dětí
- kde každá ze zúčastněných stran aktuálně bydlí

4

Důvod rozvodu

Na několika řádcích stručně a krátce popište počátek a průběh vašeho vztahu. Daleko detailněji rozveďte důvody, které vedly k rozpadu vašeho manželství. Nechcete-li u soudu detailně popisovat příčiny rozpadu manželství, stačí uvést, že manželství přestalo fungovat pro nepřekonatelné rozdíly.

5

Prohlášení o úpravě poměrů

Před podáním žádosti je důležité, abyste soudu předložili rozhodnutí příslušného okresního nebo obvodního soudu o úpravě poměrů majetkových, případně rozhodnutí o svěření dítěte nebo dětí do péče jedné ze zúčastněných stran. Bez majetkového vypořádání a zaopatření dětí je rozvod manželství komplikovanou záležitostí.

6

Návrh rozsudku

V závěru žádosti uveďte návrh rozsudku, který pro vás jednoznačně vyplývá z výše uvedených skutečností, které jste v žádosti uvedli.

Např. Manželství žalobce ...... s žalovanou ......., rozeným/ou ....., uzavřené dne ......, před ...... (místo sňatku), se rozvádí.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.5
Average: 4.5 (8 votes)