Přejít k hlavnímu obsahu

Jak má vypadat závazná objednávka | rady

10. Září 2022
Jak má vypadat závazná objednávka | rady

Jak má vypadat závazná objednávka | rady. Podnikání doprovází celá řada nezbytných administrativních povinností, které je potřeba dodržovat, abyste obstáli při kontrole finančního úřadu. Jednou z povinností je vystavení závazné objednávky, která může plnohodnotně nahradit písemnou smlouvu.

1

Záhlaví V záhlaví objednávky uveďte pořadové číslo objednávkového listu. Doporučujeme, abyste uváděli číslo označující zakázku, na kterou se objednávka vztahuje a pod kterou ji vedete v účetním systému.

2

Dodavatel U položky dodavatel služeb uveďte oficiální název společnosti, pod kterým je vedena v živnostenském nebo obchodním rejstříku. Dále uveďte oficiální sídlo společnosti a identifikační číslo, případně DIČ.

3

Odběratel U odběratele služeb uveďte totožné údaje jako u protistrany tj.: - název (jméno a příjmení) - sídlo (adresa trvalého pobytu) - IČ, DIČ (rodné číslo)

4

Definice služeb Dále v závazné objednávce uveďte specifikaci zboží nebo služeb, které budou na základě této závazné objednávky odběrateli dodány.

5

Termín a místo konání Dalším důležitým bodem je termín a místo dodání, zde nemusíte uvádět přesný termín. Stačí uvést alespoň období, ve kterém bude zakázka zrealizována.

6

Místo a datum splatnosti ceny, forma fakturace Do této kolonky vepište, jakým způsobem bude zakázka zaplacena. Dodavatel služeb musí rovněž uvést, kdy vystaví plnohodnotný účetní doklad (fakturu).

7

Zápatí dokladu Jak u klasické smlouvy i u objednávky vyplňte místo a datum, kdy objednávka nabývá platnosti. Podpisová doložka může být podepsána pouze odběratelem, ale doporučujeme, aby dodavatel objednávku potvrdil razítkem nebo rovněž svým podpisem.

Tipy

Pokud kliknete na obrázek v úvodu článku, zvětší se vám náhled, jak by měla závazná objednávka vypadat. Přejeme hodně štěstí při zvládání provozní administrativy!

Autor: chiquita
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak otevřít kokosový ořech
Jak otevřít kokosový ořech
Mnozí z vás si rádi libují v exotických pochutinách. Jednou takovou je zcela jistě i kokos, rostoucí v tropech na kokosových palmách. Avšak pokud již…
Jak vyčistit psovi uši
Jak vyčistit psovi uši
Péče o psa zahrnuje celou řadu povinností. K těm nepříjemným řadíme například čištění uší. Není to tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. J…
Jak vyčistit psovi zuby
Jak vyčistit psovi zuby
Péče o psa zahrnuje nejen pravidelné krmení, venčení a veterinární péči, ale také péči o zuby. Svému čtyřnohému kamarádovi můžete dopřát téměř profesi…
Jak vyčistit měděné nádobí | rady
Jak vyčistit měděné nádobí | rady
Jak vyčistit měděné nádobí | rady. Měděné nádobí, to je skvost a zaslouží si, aby bylo o něj řádně pečováno. Možná jste na jeho čištění vyzkoušeli led…