Přejít k hlavnímu obsahu

Jak namítat podjatost soudce | rady

13. Listopad 2020

Jak namítat podjatost soudce | rady. Jste účastník řízení u soudu a zjistíte, že soudce, který má vaši věc rozhodnout, je váš bývalý spolužák. Nebo co hůř, je to bývalý spolužák protistrany. Co pro to můžete udělat z vaší strany? Uplatnit námitku podjatosti soudce.

1

Obecně k podjatosti

Podle občanského soudního řádu platí, že soudci nemohou projednat a rozhodnout věc, pokud se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Soudce by tedy v konkrétním případě nemusel být nestranný, proto nebude věc rozhodovat.

2

Poměr k věci – např. soudce je zároveň svědek události, soudce je spoluvlastník věci, která je předmětem soudního řízení. Poměr k účastníkům- např. soudce je kamarád z dětství žalovaného. Poměr k jejich zástupcům- např. soudce je manželem obhájkyně žalovaného.

3

Z projednávání a rozhodnutí věci je vyloučen i soudce, který projednával nebo rozhodnul věc u nižšího stupně a naopak. Takže o odvolání nemůže rozhodovat ten soudce, který vydal rozhodnutí v prvním stupni.

4

Kdy uplatnit námitku podjatosti

Vy jako účastník řízení můžete uplatnit námitku podjatosti soudce nejpozději při prvním jednání, kterého se soudce, který má být podle vás vyloučen, zúčastnil. O tom musíte být poučeni (soud vás poučí jak v předvolání, tak v soudní síni). Není tak obecně možné se zúčastnit například dvou jednání a při třetím vznést námitku podjatosti.

5

Pokud ale o důvodu podjatosti nevíte již při prvním jednání ve věci (teprve za týden vám někdo řekne, že soudce je známý protistrany) nebo pokud důvod vyloučení soudce vznikne později (protistrana vymění obhájce a tento nový bude v příbuzenském poměru k soudci), můžete námitku podjatosti uplatnit do 15 dnů poté, co jste se o těchto skutečnostech dozvěděli.

6

Co musí být v námitce uvedeno

V námitce podjatosti musí být vedle obecných náležitostí uvedeno:

- proti kterému soudci námitka směřuje (například proti JUDr. Janu Novákovi, působícímu u okresního soudu v Přerově)

- v čem spatřujete důvod jeho možné podjatosti (soudce je dobrý známý žalované)

- popřípadě kdy jste se o tom dozvěděli (včera mi to řekla moje manželka, která pracuje v divadle a často je vídá společně na představení)

- a jak vaše tvrzení může být prokázáno (výslech manželky a jejích kolegyň z divadla).

7

O tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě. Opožděně podaná námitka bude zamítnuta, proto na nic nečekejte a námitku vzneste vždy včas.

8

Pokud bude soudce vyloučen, předseda soudu určí podle rozvrhu práce jiného soudce, který věc projedná a rozhodne. Kdyby věc rozhodl vyloučený soudce, můžete podat odvolání.

Článek má informativní charakter.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak se dovolat promlčení | rady
Jak se dovolat promlčení | rady. Právo se promlčí, nebylo-li vykonáno v zákonem stanovené době. Ačkoli promlčené právo nezaniká, nemůže být soudně při…
Obrázek není k dispozici
Jak žádat odklad exekuce
Exekuce je strašákem nejednoho dlužníka. Nikdo nechce přijít o dům, auto nebo peníze na účtu či o jiná aktiva. Exekuci můžete oddálit jejím odkladem (…
Obrázek není k dispozici
Jak zjistit, jestli je firma v úpadku
Ať už jste velká firma, drobný podnikatel nebo obyčejný člověk, určitě nechcete obchodovat s firmou, která je v úpadku, respektive proti které je vede…
Obrázek není k dispozici
Jak uzavřít soudní smír
Řízení u soudu končí rozsudkem, usnesením, elektronickým platebním rozkazem. Dalším ze způsobů, jak udělat za soudním řízením (definitivní) tečku, je…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.