1

Forma postoupení pohledávky

Vy jako věřitel se můžete s třetí osobou dohodnout, že jí postoupíte svou pohledávku, a to písemnou smlouvou.

Souhlas dlužníka se nevyžaduje!

2

Zdarma nebo za peníze

Pohledávku můžete postoupit bezplatně (např. ji postoupíte synovi, kamarádce...) nebo úplatně. Právě postoupení pohledávky za peníze bývá v praxi nejčastější.

3

Odkoupení pohledávky

V módě jsou tvz. "vymahačské agentury", čili společnosti, které odkoupí vaši pohledávku (slovy zákona se jedná o postoupení pohledávky) a svými prostředky -ideálně zákonnými- ji vymůžou.

Představte si, že někomu prodáte svoji motorku, ale on vám nezaplatí a peníze z něj prostě neumíte dostat. Ačkoli vám dluží například 50.000Kč, vy tuto svou pohledávku "prodáte" třetí osobě za dejme tomu 40.000Kč. Sice jste ztratní, ale většinu peněz dostanete na ruku a máte jednou provždy pokoj... Tak lehké to ale není!

4

Zápory

Obecně při převodu za peníze platí, že vy jako postupitel odpovídáte postupníkovi (například oné společnosti) za to, že pohledávka skutečně existuje, ale neodpovídáte za dobytnost pohledávky (tj. za to, že společnost v závěru peníze skutečně vymůže).

Společnost s vámi proto uzavře zpravidla takovou smlouvu, v níž budete ručit do výše přijaté úplaty právě za dobytnost pohledávky. Takže pokud od dlužníka peníze fakticky nezíská, a to ani soudně, získá je od vás z titulu ručitele. Takže se může stát, že za rok budete společnosti oněch 40.000Kč vracet. Takže pozorně čtěte, co podepisujete.

5

Nemožnost postoupení

Dále existují pohledávky, které nemůžete postoupit. Například ty, které zaniknou nejpozději smrtí věřitele nebo pokud by to odporovalo dohodě s dlužníkem. K tomu blíže § 525 OZ.

6

Povinnost oznámit postoupení dlužníkovi

Pokud uzavřete písemnou smlouvu o postoupení pohledávky, dlužník to zpravidla neví (není ani stranou smlouvy). Proto máte povinnost mu bez zbytečného odkladu oznámit, že došlo k postoupení pohledávky (stačí ústně).

Případně mu může postoupení pohledávky prokázat postupník- nikoli jen ústně, ale předložením smlouvy o postoupení.

Tipy

Pokud postupujete pohledávku za úplatu, vždy se rozmyslete, jestli se raději nedomluvíte například na splátkovém kalendáři s dlužníkem.

Pokud volíte mezi profesionálními vymahači pohledávek, vyberte si tu společnost (nebo jedince), jež má potřebná povolení a nabízí vám výhodnou smlouvu.

Varování

Článek slouží jen k informativním účelům.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4
Average: 4 (1 vote)