Přejít k hlavnímu obsahu

Jak poznat Slezskou Hartu | tipy

Jak poznat Slezskou Hartu | tipy

Jak poznat Slezskou Hartu | tipy. Benjamínkem mezi přehradami je nazývána Slezská Harta, vodní dílo, jehož vodní plocha se rozlévá jižně od Bruntálu na hranici mezi Slezskem a Moravou. Slezská Harta je zasazena do půvabné krajiny Nízkého Jeseníku. Netrpí „civilizačními“ problémy, její břehy nejsou přelidněny. Slezská Harta je skutečným rájem rybářů, jachtařů, ornitologů a milovníků přírody. Slezská Harta je dobrým tipem na klidnou rodinnou dovolenou. Nabízíme i popis dvoudenní túry, během níž Slezskou Hartu obejdeme kolem dokola.

Co je potřeba

Podrobná turistická mapa s celou Slezskou Hartou
Turistická výstroj a vybavení na dva dny
Repelent
Dalekohled, fotoaparát, kamera

1

Nejprve je třeba poopravit často „kopírovanou“ frázi, že naše nejmladší přehrada leží v „samém srdci Slezska“. Naopak – řeka Moravice, na níž je vodní dílo Slezská Harta vybudováno, tvořila v oblasti Slezské Harty historickou hranici mezi Slezskem a Moravou. Přehradní nádrž se rozprostírá jižně až jihovýchodně od Bruntálu a severně od Dvorců. Nejlepší turistické a rekreační zázemí je poskytováno v obcích Nová Pláň a Leskovec nad Moravicí, dále v Roudnu, Razové. Podrobné informace lze získat na webových stránkách mikroregionu Slezská Harta.

2

Na Slezskou Hartu se dostaneme po silnici i po železnici. Vlakem dojedeme do stanice Valšov (leží na trati Olomouc – Ostrava-Svinov), odtud to jsou k nejbližší vodě (Černý most) necelé tři kilometry. Autem je doprava snadnější- od Olomouce (respektive Šternberka) po silnici číslo 46 (Moravský Beroun, Dvorce, Bílčice) nebo po 45 do Valšova. Ostraváci přijíždějí po silnici 56 přes Kravaře do Opavy, po silnici 11 na Horní Benešov a dále po místní 459. Do střediska Leskovec to je z Prahy 337, z Brna 136, z Olomouce 55, z Ostravy 64, z Bratislavy 256 a ze Žiliny 166 kilometrů.

3

Výšlap kolem Slezské Harty začneme ráno u rozcestníku turistických značek na Černém mostě. Pěší se tam dostanou po zelené z Valšova nebo od autobusu z Nové Pláně, kde mohou motoristé nechat auto na parkovišti. Vyjdeme po modré, kterou opustíme na odbočce Pod návrším. Dál pokračujeme asi čtyři kilometry po zpevněné lesní cestě, která lemuje břeh Harty. V Mezině si můžeme přečíst zajímavosti o zdejší někdejší sopečné činnosti (lávový proud u Meziny, PP), překročíme Černý potok a dostaneme se na druhou stranu přehrady. Možnost zahlédnout volavky popelavé a čápy černé.

Výšlap kolem Slezské Harty začneme ráno u rozcestníku turistických značek na Černém mostě. Pěší se tam dostanou po zelené z Valšova nebo od autobusu z Nové Pláně, kde mohou motoristé nechat auto na parkovišti. Vyjdeme po modré, kterou opustíme na odbočce Pod návrším. Dál pokračujeme asi čtyři kilometry po zpevněné lesní cestě, která lemuje břeh Harty. V Mezině si můžeme přečíst zajímavosti o zdejší někdejší sopečné činnosti (lávový proud u Meziny, PP), překročíme Černý potok a dostaneme se na druhou stranu
4

Trochu nepříjemný krátký úsek cesty musíme projít po silnici (přecházíme odbočku do Dlouhé Stráně). Přejdeme most přes záliv přehrady, silnice vchází do lesa. Asi po 200 metrech odbočíme vpravo na lesní cestu, kde začíná naučná stezka Lesů České republiky. Přes několik zastavení vyvede z lesa. Naproti přes vodu uvidíme opuštěný kostel. Je jediným, co zbylo ze zatopené obce Karlovec. V tomto místě začneme stoupat luční cestou vzhůru. Na hřebeni odbočíme na luční cestu vpravo (přehrada pod námi).

Trochu nepříjemný krátký úsek cesty musíme projít po silnici (přecházíme odbočku do Dlouhé Stráně). Přejdeme most přes záliv přehrady, silnice vchází do lesa. Asi po 200 metrech odbočíme vpravo na lesní cestu, kde začíná naučná stezka Lesů České republiky. Přes několik zastavení vyvede z lesa. Naproti přes vodu uvidíme opuštěný kostel. Je jediným, co zbylo ze zatopené obce Karlovec. V tomto místě začneme stoupat luční cestou vzhůru. Na hřebeni odbočíme na luční cestu vpravo (přehrada pod námi).
5

Značená stezka Po vulkanitech vedoucí těsně podél břehu je schůdná jen s velkými problémy, ale luční cesta nás na ni vyvede, takže si budeme moct prohlédnout zajímavou přírodní památku Razovské tufity. V Razové se můžeme občerstvit (stylová restaurace ve statku). Razová je další z vesnic, které byly přehradou částečně zatopeny. Svědčí o tom silnice, po které se vydáme z Razové – za závorou končí ve vodě. My se vydáme vlevo.

Značená stezka Po vulkanitech vedoucí těsně podél břehu je schůdná jen s velkými problémy, ale luční cesta nás na ni vyvede, takže si budeme moct prohlédnout zajímavou přírodní památku Razovské tufity. V Razové se můžeme občerstvit (stylová restaurace ve statku). Razová je další z vesnic, které byly přehradou částečně zatopeny. Svědčí o tom silnice, po které se vydáme z Razové – za závorou končí ve vodě. My se vydáme vlevo.
6

Příjemná cesta, která se vlní mezi loukami a hájky, stále kopíruje břeh přehrady. Turisty může v těchto místech dost „otrávit“ čilý dopravní ruch – rybáři a obyvatelé svérázné kolonie tvořené boudičkami a přívěsy jezdí po lučních cestách bez ohledu na zákazy. Podél cesty se začnou objevovat zastavení další naučné stezky – Zatopené osudy. Dovede až do Leskovce nad Moravicí.

Příjemná cesta, která se vlní mezi loukami a hájky, stále kopíruje břeh přehrady. Turisty může v těchto místech dost „otrávit“ čilý dopravní ruch – rybáři a obyvatelé svérázné kolonie tvořené boudičkami a přívěsy jezdí po lučních cestách bez ohledu na zákazy. Podél cesty se začnou objevovat zastavení další naučné stezky – Zatopené osudy. Dovede až do Leskovce nad Moravicí.
7

V Leskovci končí první den okruhu kolem Slezské Harty. Ušli jsme větší díl cesty – asi 30 kilometrů. Leskovec je střediskem rekreace a vodních sportů: přístaviště jachet, půjčovna loděk, pláž, možnost vyjížďkových plaveb po všech zátokách přehrady, infocentrum, restaurace, ubytování v penzionech (weby k dohledání). V případě dovolené na Hartě je Leskovec výbornou základnou. V Leskovci se navečeříme a přespíme (podle vlastní volby).

V Leskovci končí první den okruhu kolem Slezské Harty. Ušli jsme větší díl cesty – asi 30 kilometrů. Leskovec je střediskem rekreace a vodních sportů: přístaviště jachet, půjčovna loděk, pláž, možnost vyjížďkových plaveb po všech zátokách přehrady, infocentrum, restaurace, ubytování v penzionech (weby k dohledání). V případě dovolené na Hartě je Leskovec výbornou základnou. V Leskovci se navečeříme a přespíme (podle vlastní volby).
8

Druhý den se vydáme kolem přístaviště jachet po štěrkové cestě přes louky a lesík (voda stále vpravo). Obejdeme zátoku a dostaneme se na silnici z Leskovce. Krátký úsek musíme jít po ní (vlevo zajímavě zpevněná stráň). Silnice nás dovede na hráz přehrady. Všude se uvádí, že je hráz sypaná. Turista bude spokojen, je opravdu vidět, že je hráz sypaná.

Druhý den se vydáme kolem přístaviště jachet po štěrkové cestě přes louky a lesík (voda stále vpravo). Obejdeme zátoku a dostaneme se na silnici z Leskovce. Krátký úsek musíme jít po ní (vlevo zajímavě zpevněná stráň). Silnice nás dovede na hráz přehrady. Všude se uvádí, že je hráz sypaná. Turista bude spokojen, je opravdu vidět, že je hráz sypaná.
9

Na hrázi se trochu zdržíme. Slezská Harta je naší nejmladší přehradou. Přes různé peripetie byla dokončena zpočátku roku 1997 a následující první velké povodně toho léta ji zaplnily neplánovaně rychle. Prokázala se však některými skupinami zpochybňovaná užitečnost vodního díla. Slezská Harta je naše devátá největší přehrada. Přehrada má význam především vodohospodářský (regulace toků řek), je zásobárnou užitkové vody pro Ostravsko (pitná jde Ostravě z Kružberku), má protipovodňový význam, je na ní vodní elektrárna. Krom toho nikdo nemůže upřít výrazný přínos krajinotvorný – podjesenické krajině Slezská Harta „sluší“.

Na hrázi se trochu zdržíme. Slezská Harta je naší nejmladší přehradou. Přes různé peripetie byla dokončena zpočátku roku 1997 a následující první velké povodně toho léta ji zaplnily neplánovaně rychle. Prokázala se však některými skupinami zpochybňovaná užitečnost vodního díla. Slezská Harta je naše devátá největší přehrada. Přehrada má význam především vodohospodářský (regulace toků řek), je zásobárnou užitkové vody pro Ostravsko (pitná jde Ostravě z Kružberku), má protipovodňový význam.
10

Za hrází odbočíme vpravo na zpevněnou cestu, kde začíná naučná stezka Po vulkanitech. Buď po ní, a nebo po lučních neznačených cestách jdeme směrem k Roudnu. Jako bezpečné vodítko je voda vpravo za námi a výrazná sopka Velký Roudný před námi. Když vystoupáme na Velký Roudný a pak ještě na rozhlednu na jeho vrcholu, uvidíme Slezskou Hartu v celé kráse (titulní obrázek). Nebo sopku jen mineme a jdeme přímo do Roudného.

Za hrází odbočíme vpravo na zpevněnou cestu, kde začíná naučná stezka Po vulkanitech. Buď po ní, a nebo po lučních neznačených cestách jdeme směrem k Roudnu. Jako bezpečné vodítko je voda vpravo za námi a výrazná sopka Velký Roudný před námi. Když vystoupáme na Velký Roudný a pak ještě na rozhlednu na jeho vrcholu, uvidíme Slezskou Hartu v celé kráse (titulní obrázek). Nebo sopku jen mineme a jdeme přímo do Roudného.
11

V Roudném se můžeme občerstvit. Také zde svědčí silnice vedoucí do vody o tom, že část obce skončila pod hladinou. Z Roudna vyjdeme po jedné z nich směrem k vodě, ale na křižovatce odbočíme vlevo mírně vzhůru k oboře Pod Volárnou. Luční cesta nás zavede na zelenou značku a na vyhlídkové místo Lípa. Zastavíme se k malé rekapitulaci naší pouti - dobře vidíme, kudy jsme šli po protějším břehu.

V Roudném se můžeme občerstvit. Také zde svědčí silnice vedoucí do vody o tom, že část obce skončila pod hladinou. Z Roudna vyjdeme po jedné z nich směrem k vodě, ale na křižovatce odbočíme vlevo mírně vzhůru k oboře Pod Volárnou. Luční cesta nás zavede na zelenou značku a na vyhlídkové místo Lípa. Zastavíme se k malé rekapitulaci naší pouti - dobře vidíme, kudy jsme šli po protějším břehu.
12

Zelená značka vede do Nové Pláně, dalšího střediska rekreace a sportu. V Nové Pláni je možno bydlet, jíst, parkovat, sportovat, jachtit, rybařit, koupat se, trávit dovolenou nebo jen pár dní. Nová Pláň je čistá, úhledná, v kontextu mnohých obcí regionu působí skoro jako zjevení.

Zelená značka vede do Nové Pláně, dalšího střediska rekreace a sportu. V Nové Pláni je možno bydlet, jíst, parkovat, sportovat, jachtit, rybařit, koupat se, trávit dovolenou nebo jen pár dní. Nová Pláň je čistá, úhledná, v kontextu mnohých obcí regionu působí skoro jako zjevení.
13

Z Nové Pláně to je po zelené už jen coby kamenem dohodil na Černý most. Okruh se uzavřel. Ušli jsme něco přes 50 kilometrů. Skalní turisty čeká ještě závěrečná cesta do Valšova na vlak.

Z Nové Pláně to je po zelené už jen coby kamenem dohodil na Černý most. Okruh se uzavřel. Ušli jsme něco přes 50 kilometrů. Skalní turisty čeká ještě závěrečná cesta do Valšova na vlak.

Tipy

Na cestu kolem Harty se hodí vzít si dalekohled (vodní ptactvo) a fotoaparát. Příroda Nízkého Jeseníku je přes některé negativní jevy stále ještě čistá a vidíme zde rostlinné a živočišné druhy, které už známe jen z atlasů.

Varování

Převážná část cesty vede lukami a lesem. Proto jsou namístě protiklíšťová opatření: dlouhé nohavice, repelent, kontrola kůže po návratu domů.

Autor: jezzina
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak nezabloudit v Českém ráji | tipy
Jak nezabloudit v Českém ráji | tipy
Jak nezabloudit v Českém ráji | tipy. Český ráj leží na rozhraní okresů Mladá Boleslav, Liberec, Jablonec n. N., Semily a Jičín, tedy i na rozhraní tř…
Jak poznat Praděd v Jeseníkách | tipy
Jak poznat Praděd v Jeseníkách | tipy
Jak poznat Praděd v Jeseníkách | tipy. Praděd, nejvyšší hora Slezska a Moravy, je turisticky přístupný celý rok. V reliéfu Hrubého Jeseníku, kde se na…
Jak poznat moravské sopky | rady
Jak poznat moravské sopky | rady
Jak poznat moravské sopky | rady. Pět sopek se doslova „na pětníku“ nachází na Bruntálsku v Moravskoslezském kraji. Některé jsou nápadné, jiné lze v k…
Jak poznat Náchodsko
Jak poznat Náchodsko | tipy
Jak poznat Náchodsko | tipy. V létě turistika a cyklistika, v zimě umírněné lyžování. Příjemně členitá kopcovitá krajina. A literární odkaz Boženy Něm…
Jak si zpříjemnit návrat z dovolené
Jak si zpříjemnit návrat z dovolené
Jak si zpříjemnit návrat z dovolené | rady a tipy. Dovolená s sebou přináší odpočinek, nové zážitky a pozitivní energii. Domov a jeho atmosf…