Přejít k hlavnímu obsahu

Jak převést pozemek

26. Červenec 2020

Stavební pozemky, zahrady i pole jsou evidovány v katastru nemovitostí (na rozdíl od movitostí). To je jedna z prvních skutečností, kterou si musíte při převodu pozemku uvědomit a které musíte celý převod podřídit. A je jedno, jestli se jedná o převod úplatný, nebo bezplatný.

1

SMLOUVA Začít byste měli smlouvou. Samozřejmě ne jejím uzavřením, ale uvážením, na základě jaké smlouvy bude pozemek převeden, tj. z jakého právního titulu přejde vlastnictví k pozemku z osoby A na osobu B. Může to být kupní smlouva, smlouva darovací, ale i směnná smlouva ( v posledním případě měníte pozemek nebo jeho část za jiný pozemek nebo jeho část). K uzavření této smlouvy celé vaše počínání, které bude trvat několik týdnů, ale i měsíců nebo let, směřuje. A ne vždy je to snadná cesta. Než uzavřete smlouvu, zjistěte si, jakou daň je třeba zaplatit a kdo ze stran ji je povinen zaplatit! Jiná situace je u kupní smlouvy (ze zákona platí daň z převodu nemovitostí prodávající, ale ve smlouvě se můžete domluvit jinak) a jiná u darovací smlouvy (je-li darováno mezi rodinnými příslušníky, jste od daně darovací za splnění zákonných podmínek osvobozeni).

2

List vlastnictví Vaše situace se logicky liší podle toho, jestli jste na straně, kdo vlastnictví nabývá, nebo tím, kdo vlastnictví převádí na jinou osobu. Jste-li na straně kupujícího, respektive osoby, která vlastnictví nabývá a z jejíž kapsy jdou nemalé peníze, nejdříve byste měli nahlédnout do katastru nemovitostí a pozemek si vyhledat (ideálně na internetu a zadarmo). Z internetu zjistíte, jestli je pozemek skutečně tak velký, jak prodávající tvrdí, jestli je prodávající skutečně vlastníkem (jediným vlastníkem) a jestli pozemek není zatížen právy třetích osob (např. zástavním právem). Navštivte následující internetové stránky: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx Pozemek najdete tak, že vyplníte "obec" (např. Opava), z nabídky vyberete "katastrální území" (např. Opava-Město) a parcelní číslo. Máte-li o pozemek stále zájem, zajděte si např. k notáři a požádejte o list vlastnictví. Cena u notáře je 120,-Kč. Z listu vlastnictví detailněji zjistíte to, co vás zajímá, než z internetu. Údaje na internetu jsou navíc čistě informativní.

3

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ Máte-li o pozemek stále zájem, je vhodné napsat smlouvu o smlouvě budoucí. Je to smlouva, ve které se zavážete, že s druhou do určitého dne uzavřete kupní smlouvu (nejčastěji se jedná o kupní smlouvu). Ve smlouvě se vymezí cena a jiné podmínky. Po uzavření této smlouvy si můžete začít vyřizovat hypotéku a prodávající má naopak čas sklidit úrodu, pozemek vyklidit atd. Oba máte jistotu, že druhá strana nepřevede bez dalšího pozemek na jinou osobu – pro tento případ si můžete sjednat smluvní pokutu.

4

ZNALECKÝ POSUDEK Prodáváte-li pozemek, oslovte znalce, aby vám vypracoval znalecký posudek. Budete ho dokládat finančnímu úřadu při odvodu daně z převodu nemovitostí. Daň je povinen zaplatit prodávající a ten zpravidla nese i náklady na znalce. Můžete si domluvit i jiné podmínky, a to ideálně ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní, jak bylo popsáno v předešlém kroku.

5

UZAVŘENÍ SMLOUVY Nastal čas uzavřít předmětnou smlouvu. Ať už se jedná o smlouvu kupní, darovací nebo směnnou, nezapomeňte pozemek či pozemky řádně specifikovat! Jinak by k převodu vůbec nemuselo dojít a katastr by nového vlastníka nezapsal. Pozemek (případně pozemky) můžete ve smlouvě vymezit například takto: - Pozemek parc. č. 1234/29, orná půda, o výměře 1560 m2 a pozemek parc. č. 1235/2, trvalý travní porost, o výměře 349 m2. Oba pozemky jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, na LV č. 457 - katastrální území Suché Lazce, obec Suché Lazce, okres Opava. Smlouvu musíte spolu s návrhem na vklad vlastnického práva (a případně dalšími přílohami) doručit na katastr nemovitostí. Zaplatíte kolek ve výši 1.000,-Kč a katastr nemovitostí následně přepíše vlastnictví pozemku ze stávajícího vlastníka na nového.

Článek má informativní charakter, redakce nenese odpovědnost za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
Jak převést nemovitost
Dům, byt, zahrada - všechny tyto nemovitosti mají velkou hodnotu a proto si při převodu snad každý přeje, aby nenastaly žádné komplikace. Převod nemov…
Jak najít to nejlepší bydlení v Praze?
Pro někoho je život v hlavním městě nutností kvůli vzdělání či práci, pro jiného splněným snem. Ať tak, či tak, jistě chce každý najít místo, kde se m…
Obrázek není k dispozici
Jak vypořádat majetek při rozvodu
Společné jmění manželů, známé také pod zkratkou SJM, rozvodem zanikne. Protože do SJM spadají jak aktiva (majetek nabytý za trvání manželství, až na z…
Obrázek není k dispozici
Jak převzít dluh
Na základě smlouvy o převzetí dluhu nastupuje na místo dlužníka třetí osoba (přejímatel nebo-li nový dlužník), zatímco původní dlužník přestává být vě…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.