Přejít k hlavnímu obsahu

Jak při stavbě domu naplánovat vodu a kanalizaci | rady

Jak při stavbě domu naplánovat vodu a kanalizaci | rady. Stavba domu je složitá záležitost a jedním z nejožehavějších problémů je voda a kanalizace. Napojujeme se tu na veřejné sítě, takže musíme jednat s různými institucemi a jsme povinni dodržovat zákony, vyhlášky a obecní nařízení.

1

1. Pro vypracování projektu je potřeba mít snímek z katastrální mapy, územní rozhodnutí, pokud bylo na území vydáno, nebo podmínky výstavby, pokud nebylo vydáno územní rozhodnutí. Dále je potřeba znát výškopisné a polohopisné zaměření pozemku, výsledky hydrogeologického průzkumu zejména když stavíme sklep. Pro vyřešení dešťových vsaků postačí vsakovací zkouška. Dále se vyžaduje radonový průzkum, místa a podmínky napojení na inženýrské sítě.

2. Stavební projekt obsahuje technickou zprávu, ve které je osazení domu do terénu včetně napojení na inženýrské sítě. Je zde i technická zpráva včetně výpočtu spotřeby vody, situace osazení s projektem přípojek, podélné řezy rozvodů vody a kanalizace, vnitřní rozvody kanalizace a vody ve všech půdorysech, půdorys uložení potrubí v základové desce.

3. Dešťová kanalizace je řešení vsaků. Technická zpráva vyznačuje průběh dešťové kanalizace, její půdorys i řezy a schéma vsaků, ale na přání je možno vyprojektovat akumulační nádrž s přepadem.

4. Rozvod vody po domě je vlastně trojí, pitná voda do kohoutků, voda na mytí a praní do koupelny a konečně voda do kotle a do topení, včetně rozvodu teplé vody po bytě také do kohoutků. Vodu přes kotel budeme napouštět i do topení, pokud ho nebudeme řešit třeba přímotopy.

5. Na přívodu vody do objektu je nutné mít hlavní uzávěr vody. Je dobré počítat s možností připojení na některé hasičské zařízení, třeba požární hadici s hubicí.

6. Takřka obráceně se řeší odpady a kanalizace. Sem jsou svedeny odpady z umyvadel, v koupelně z vany, z kondenzačního kotle a pračky, WC atd. Pokud nemáme možnost se napojit na veřejnou kanalizační síť, musíme to řešit pomocí odpadní jímky (žumpy) apod., ovšem modernější je kanalizace s čistírnou odpadních vod.

7. Povinnost napojit se na kanalizaci může být stanovena správním rozhodnutím obce. V tomto případě se nevyvarujete kontrol ze strany stavebního nebo vodoprávního úřadu, včetně možností pokut, pokud tak neučiníte. Pokud máte vlastní čistírnu, nejste nucen v nejbližší době se napojit, protože určitě máte vydané povolení k nakládání s vodami na dobu určitou. Po jejím uplynutí jeho platnost však nikdo neprodlouží, takže napojit se na kanalizaci budete muset.

Autor: chorche
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak postavit plot | rady
Jak postavit plot | rady. Postavit plot můžete z různého materiálu. Posledním trendem jsou dřevěné ploty s betonovým vysokým základem a sloupky, nebo…