Přejít k hlavnímu obsahu

Jak se bránit pomluvě

03. Listopad 2012

S pomlouváním se setkáváme již od útlého věku. Pomluvou si ztrpčují život děti na základní škole, kolegové v práci i sousedé důchodového věku. Jen proto, že je pomluva celkem častá a mezi lidmi rozšířená, není nepostižitelná. Bát by se měli především ti, kteří nerespektují žádné hranice a často pod záminkou svobody slova nebo umělecké či novinářské tvořivosti porušují práva jiných. Výjimkou není ani konkurenční boj.

1
Braňte se před soudem v CIVILNÍM ŘÍZENÍ Stanete-li se terčem pomluvy a není-li možné řešit situaci smírnou cestou, můžete se bránit podáním žaloby. Žaloba ve věcech OCHRANY OSOBNOSTI se podává u krajského soudu, který je oprávněn věc projednat a rozhodnout jako soud prvního stupně. Že nebudete mít úplně lehké postavení jste se mohli přesvědčit u nejednoho politika či herce nebo zpěváka, kteří žalovali pro pomluvu jiného politika nebo bulvár. Někteří z nich byli úspěšní, většina ale ne. A snad nikdo z nich nedosáhl miliónového odškodnění, kterého se domáhal. Je to dáno zejména proto, že osoby veřejně činné musejí být schopny snášet vyšší míru kritiky než řadoví občané. Dále soudy došly k závěru, že od bulváru čtenář očekává určitou nadsázku a nevěří každému slovu napsanému v takovém typu novin.
2
Chcete-li se obrátit na soud, pamatujte, že musíte být schopni svá tvrzení prokázat – tedy poskytnout soudu relevantní důkazy. V případě, že budete neúspěšní, zpravidla ponesete nejen své výdaje, ale také výdaje protistrany. V žalobě musíte mimo jiné přesně OZNAČIT OSOBU, která vás pomluvila, což je obrovský rozdíl oproti trestnímu právu (trestní oznámení můžete podat na neznámého pachatele) a nemusí to vždy být snadné. Např. pokud vás někdo pomluví na internetu, anonymně atd. Že víte, kdo vás pomluvil, je jedna věc, ale druhá věc je umět jí pomluvu prokázat. Pomluvou není to, co vám někdo řekne mezi čtyřma očima! Nebo např. v e-mailu či dopisu, který adresuje pouze vám. Něco jiného by bylo, kdyby pomlouvačný dopis někde vylepil nebo zveřejnil na internetu. Pak už by byla obrana proti pomluvě na místě. Žalobou se můžete domáhat nejen OMLUVY, ale i FINANČNÍHO ODŠKODNĚNÍ. A to tehdy, byla-li pomluvou ve značné míře snížena vaše důstojnost nebo vážnost ve společnosti a samotná omluva se nejeví jako dostačující
3
Právní rámec pro CIVILNÍ ŘÍZENÍ § 11 občanského zákoníku: Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. § 19b občanského zákoníku: (2) Při neoprávněném použití názvu právnické osoby je možné se domáhat u soudu, aby se neoprávněný uživatel zdržel jeho užívání a odstranil závadný stav; je možné se též domáhat přiměřeného zadostiučinění, které může být požadováno i v penězích. (3) Odstavec 2 platí přiměřeně i pro neoprávněný zásah do dobré pověsti právnické osoby.
4
Podejte TRESTNÍ OZNÁMENÍ V těch nejzávažnějších případech může být pomluva trestným činem. V takovém případě se obraťte na Policii ČR, případně skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu oznamte na státním zastupitelství. Výhodou trestního oznámení je, že ho můžete podat na neznámého pachatele, nic vás nestojí a hlavní iniciativu jsou povinny vyvíjet orgány činné v trestním řízení. Realita je ale taková, že jen málokterá pomluva, byť se vás nebo vaší rodiny osobně dotkla, bude trestným činem. Dojde-li policie k tomuto závěru, což je velmi pravděpodobné, odkáže vás do občanského řízení. I tady platí, že pachatel vás musí pomluvit minimálně před jednou další osobou. Pomluva také musí být NEPRAVDIVÝM ÚDAJEM – za pomluvu nemůže být požadováno to, co je pravdivé, byť dokreslené či vylíčené tak, že vás to zvedá ze židle.
5
Právní rámec pro TRESTNÍ OZNÁMENÍ Trestní zákoník uvádí k pomluvě v § 184 následující: (1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. (2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.
6
Braňte se ve SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ Projednání přestupku ve správním řízení se může jevit jako "zlatá střední cesta". Návrh na projednání přestupku však musíte podat u obecního (městského) úřadu do 3 měsíců poté, co jste se dozvěděli o pomluvě nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení. K projednání je příslušný ten obecní úřad, v jehož územním obvodu k pomluvě došlo. Přestupek může být projednán pouze na návrh toho, kdo se stal terčem pomluvy (jeho zákonného zástupce). Podáte-li návrh na projednání přestupku, automaticky se stáváte účastníkem řízení. Ze zákona musí být v návrhu uvedeno, kdo je postiženou osobou , koho navrhovatel označuje za pachatele a kde, kdy a jakým způsobem měl být přestupek spáchán. Tomu, kdo vás pomluvil, může být uložena pokuta až do výše 5.000,- Kč.
7
Právní rámec pro SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ Přestupky proti občanskému soužití (1) Přestupku se dopustí ten, kdo a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch.

"Pomluva" je termín, se kterým pracuje trestní zákoník. Jak vyplývá z našeho článku, občanské i správní právo používá jiná označení.

Jedná-li se o pomluvu mezi konkurenty na trhu, lze se za zákonem stanovených podmínek bránit proti nekalé soutěži. Podrobnosti stanoví obchodní zákoník.

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
Hodnocení
Alena Soukupová (neověřeno) | Čt, 08/22/2019 - 18:29

Dobrý den,
poraďte mi, prosím, co mám dělat, když můj bývalý zaměstnavatel o mně šíří pomluvy, že jsem mu sebrala v práci 840.000,-Kč. Byla jsem pouze zaměstnanec a k takovému obnosu peněz jsem neměla vůbec přístup. Šíří pomluvy, že jsem měla už několik stání u soudu a že mě odsoudili na 5 let na tvrdo. A ještě tyto pomluvy s nim šíří jeho známá a ta velice podrobně je o mně roznáší a je v nich přesvědčivá a má z nich velkou radost. Vše projednávají spolu přes telefon. Mohu se zeptat, je možnost, aby policie ČR si jejich hovory zjistila a přehrála? Tyto pomluvy roznáší mezi mé přátelé, známí, sousedy. Využil situace a všude tam, kam jsem měla možnost nastoupit do nového zaměstnání, tak zařídil, aby mě nepřijali.
Psychicky jsem se z této situace zhroutila a musela jsem vyhledat odbornou pomoc - psychiatra.
Je mi 58 let a už v tomto věku se špatně shání zaměstnání a ještě s těmito pomluvami.

Děkuji za Vaši radu.
S pozdravem
Alena Soukupová

Jakub Kocman (neověřeno) | St, 08/17/2016 - 11:06

dobry den sousedka me pomlouva a rozhlasuje ze prodavam drogy ale to vubec neni pravda mam svoji provozovnu pracuji jako osvc a tema pomluvama ktere nejsou pravdive prichazimm o duvernost zakazniku a o zakazniky a tim padem i o penize ale hlavne spini moje jmeno na kterem si zakladam

zdena (neověřeno) | So, 01/24/2015 - 06:40

Dobrý den,
byla jsem předvolána k pí. ředitelce z důvodu vynášení informací z pracoviště na základě lživé výpovědi jedné z kolegyň. Na svoji obhajobu jsem řekla, že jsem nic takového neřekla, ale bylo mi oznámeno, že mě se nevěří, ale dané výpovědi kolegyně ano. (Lživá výpověď hlavně spočívala v tom, že v danou dobu tam kolegyně ani nebyla). Když jsem pí. ředitelce oznámila, že na to mám i dva svědky, tak se vůbec o tomto nechtěla bavit. Na základě takového obvinění mi byla nabídnuta výpověď dohodou nebo dle paragrafu. Mohu se v tomto sporu nějak bránit? Mám naprosto čisté svědomí a přijde mi, že se mě jen chtějí zbavit, jelikož mám s kolegyní osobní spory, které jsem považovala za vyřešené a domluvily jsme, že se budeme respektovat v pracovních záležitostech.
Děkuji

Karel Hradecký (neověřeno) | Čt, 09/11/2014 - 09:49

Dobrý den,
7 let jsme neměli se sousedy, kteří jsou vedle na chatě přes teplejší období, žádné větší problémy. Jen on se občas v něčem ztrapnil. Máme 2 kočky a bydlíme trvale v chat. oblasti kde to není zakázané. Leč v srpnu tato pohoda skončila. Domluvili se s dalšími sousedy zřejmě na tom, že nás odsud vyštvou. Začala jim zvířata vadit (6 let jim nevadila, dokonce byly rádi, že i u nich chytají myši a krtky). Vadí jim, že chodí na jejich zahrádku chytat rybičky pro chov v nevhodném mělkém rybníčku. Navrhli jsme jim přikrýt jej jemnou sítí a fin.náhradu, obojí odmítli. Vadí jim ,že občas poťapkají auto špinavými packami, že mám dřívi až u jejich pronajatého pozemku, i když s tím nejdříve souhlasili, atd. Prostě stále si něco dalšího vymýšlejí čím by prudili. Hlavně on se nudí, tak prudí. Od srpna se začal se mnou (hlavně soused) hádat a sprostě a vulgárně nás oba oslovovat. Možná je to také tím, že oba přestáli rakovinu a už jim to leze na mozek. Možná nám i závidí, že jsme zdravější, nebo nosí ke vchodu hovínka, údajně od našich zvířat i když k nim chodí min. 3 další kočky a občas i cizí psi. Jak máme reagovat aby nám uvěřili, máme si jeho pomluvy, sprosťárny, nahrávat? A pak to přehrát u správního řízení či soudu?

... tedy tolik hrubých chyb /počítala jsem do 30, pak už ne :( / v tak krátkém článku, to už jsem dávno neviděla :(
Raději se do ničeho nepouštějte, myslím, že pánům vadilo více věcí, než jen Váš způsob a projev při obsluze ... Možná by neuškodilo se opět začít malinko vzdělávat... Váš projev neodpovídá ani 1 stupni základní školy a pokud chcete pro své dítě jen to nejlepší, začněte u sebe, ať mu máte co předávat.

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
S občasným hlukem se naše tělo dokáže vyrovnat, dlouhodobé vystavení hluku může vést k nevratnému poškození zdraví. V takové situaci se neumíme soustř…
Obrázek není k dispozici
Není-li možné vyřešit věc smírnou cestou, je třeba se obrátit na soud. Soudní řízení se zahajuje žalobou, která se podává u věcně a místně příslušného…
Obrázek není k dispozici
I když soud jednou rozhodl, existují prostředky, jak jeho rozhodnutí zvrátit. Nabízí se samozřejmě podání odvolání, které je navíc řazeno mezi tzv. "ř…
Obrázek není k dispozici
Sousedské spory patří jsou mezi lidmi velmi časté, zdlouhavé a bývají velice vyčerpávající. Přitom většina sporů v sobě odráží pouze osobní nesypm…
Obrázek není k dispozici
Společné jmění manželů, známé také pod zkratkou SJM, rozvodem zanikne. Protože do SJM spadají jak aktiva (majetek nabytý za trvání manželství, až na z…