Co je potřeba

něco pro zachycení poznámek (tužka a papír, případně PC)

1

Ujasněte si problém/zadání co nejvíce to půjde. Například, mluvíme-li o autu, bylo by dobré si ujasnit, proč vlastně to auto potřebuji, k čemu mi bude sloužit. Může být dobré si zjistit, zda podobný rozhodovací problém nemá ještě někdo jiný v okolí, spolupráce může přispět k lepšímu výsledku. Je častou chybou člověka, že hledá odpověď na nesprávnou otázku/problém, proto je důležité si vše ujasnit hned na začátku.

2

Jakmile je zcela jasný problém/zadání, stanovíme si cíle. Cíle by měly být co nejvíce konkrétní, měla by existovat možnost prověřit jejich dosažení, zároveň, pokud je více zainteresovaných lidí, u výběru auta to bývá celá rodina, je dobré, aby cíle byly odsouhlasené se všemi zainteresovanými stranami. Asi není potřeba zmiňovat, že cíle by měly být realistické. Pokud jeto možné, je dobré, aby cíle měli jasný termín splnění. Přínosné může být i strukturování cílů do kategorií „nezbytné“, tedy ty, kterých musíme dosáhnout, a „žádoucí“, tedy ty, kterých bychom rádi dosáhli, avšak nejsou nezbytnou nutností. Pokud bychom opět použili příklad auta, tak nezbytný cíl může být počet míst, žádoucí může být výkon motoru.

3

Nyní je potřeba najít dostatečný počet možnosti, které si přehledně zaznamenáme. Ihned můžeme vyřadit možností, které nenaplňují nezbytné cíle, které jsme si stanovili v předchozím kroku. K nalezeným možnostem si můžeme ihned poznamenat výhody a nevýhody, které v nich spatřujeme, nebo, které jsou obecně známé, například z testu odborných auto-moto časopisů.

4

Na řadu přichází rozhodnutí, aby bylo co nejvíce racionální, může být dobré, abychom ohodnotili výhody a nevýhody body, stejně tak můžeme ohodnotit body i splnění žádoucích cílů. Pak už stačí sečíst body a máme k dispozici podklad pro naše rozhodnuti. Bylo by asi dobré zmínit, že není vždy dobré hledat nejlepší řešení, pokud jsme nalezli řešení dostačující. Hledání nejlepšího řešení může být velmi náročné na čas, případně i finance. V důsledku pak nejlepší řešení může být horším, pokud uvážíme úsilí a zdroje, které jsme k jeho nalezení vynaložili.

Tipy

Použijte myšlenkové mapy, kde snadno uděláte rozhodovací strom. Rozhodovací strom je jednoduchou pomůckou pro uspořádání myšlenek, kdy od základní myšlenky tvoříte větvě s odvozenými myšlenkami, není proto později problém se k čemukoliv vrátit bez nutnosti znovu přemýšlet.

Varování

Je dobré si dávat pozor na zahlcení hlavy myšlenkami, stává se to, když se snažíme vše rozhodnout v hlavě. Abychom se toho vyvarovali, je dobré si vše souvislé zaznamenávat.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
5
Average: 5 (1 vote)