Přejít k hlavnímu obsahu

Jak na sousedské spory právní cestou | rady

Jak na sousedské spory právní cestou | rady

Jak na sousedské spory právní cestou | rady. Sousedy si většinou vybrat nemůžeme, a proto se občas stane, že si sousedé takzvaně nesednou a jeden z majitelů sousedního pozemku, domu atd. nepovoleným způsobem a nad míru přiměřenou poměrům zasahuje a ruší výkon vlastnického práva svého souseda (hlukem, prachem, zápachem,…). Jestliže sousedovi rušiteli chybí základní vychování a domluva s ním není možná, nezbude nám nic jiného než se obrátit na soud s negatorní žalobou.

1

Na druh těchto problémů aplikujeme Občanský zákoník, kde je upraveno, že se vlastník věci musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného, nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv, a proto tedy zejména nesmí :

- ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku

- nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi

- nechat chovná zvířata vnikat na sousedící pozemek

- nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.

Tento výčet je pouze demonstrativní, což znamená, že zákonodárce uvedl tyto skutkové podstaty obtěžování pouze jako příklad, jelikož se předpokládá, že v reálném životě se mohou vyskytnou samozřejmě i jiné.

2

Jestliže se tedy do sepsání negatorní žaloby pustíte sami, musíte při formulaci žalobního petitu (žalobního návrhu – tedy to, čeho se žalobce domáhá) myslet na to, že soud nemůže žalovanému uložit povinnost něco konat (např. přemístit hnojiště na opačnou stranu jeho pozemku), ale může uložit, aby se obžalovaný něčeho zdržel (aby se zdržel nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat – to jestli hnojiště přesune, odstraní, nebo vymyslí způsob, po kterém přestane zapáchat, je už na něm). Tak by měl tedy žalobní petit znít. Je tu však jedna výjimka, která umožňuje soudu po zjištění stanoviska příslušného stavebního úřadu rozhodnout, že vlastník pozemku je povinen pozemek oplotit.

3

Řešit tyto spory soudní cestou není nejlepší způsob, už jen kvůli rychlosti našich soudů, bohužel však většinou není jiná možnost.

Varování

Tento text slouží pouze pro informativní účely.

Autor: Aleš
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak napsat žalobu | rady
Jak napsat žalobu | rady
Jak napsat žalobu | rady. Není-li možné vyřešit věc smírnou cestou, je třeba se obrátit na soud. Soudní řízení se zahajuje žalobou, která se podává u…
Jak vzít zpět žalobu | rady
Jak vzít zpět žalobu | rady
Jak vzít zpět žalobu | rady. Někdy se s druhým člověkem nepohodnete natolik, že se rozhodnete domáhat svých práv soudní cestou. Stejně tak se ale může…
Jak napsat platební rozkaz | vzor
Jak napsat platební rozkaz | vzor
Jak napsat platební rozkaz | vzor. Platební rozkaz je spolu s rozsudkem a usnesením formou soudního rozhodnutí. Přitom můžeme rozlišovat platební rozk…
Jak uzavřít soudní smír | rady
Jak uzavřít soudní smír | rady
Jak uzavřít soudní smír | rady. Řízení u soudu končí rozsudkem, usnesením, elektronickým platebním rozkazem. Dalším ze způsobů, jak udělat za soudním…