Co je potřeba

- Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009 + příloha č. 1
- kalkulačka

1

1) Jak vypočítat čistý měsíční příjem z daňového základu?

2

obecně se dá použít následující vzorec:

(ZD * k) – D = čistý roční příjem z podnikání / 12 = čistý měsíční příjem z podnikání

nyní si vzorec rozepíšeme:
ZD = základ daně – řádek č. 37 na 2. straně v daňovém přiznání (často se shoduje s řádkem č. 104 a 113 v příloze č. 1)
k = koeficient, kterým vynásobíme základ daně a snížíme ho tak o platbu sociálního a zdravotního pojištění, počítejme s pevným koeficientem 0,7795
D = daň po slevách – řádek č. 74 na 3. straně v daňovém přiznání

3

Příklad:
základ daně ř. 37 = 350.000, daň po slevách 27.660. Vypočítejte čistý roční a měsíční příjem ze základu daně.

Postup řešení:
(350000*0,7795)-27660 = 245165 ročně / 12 = 20.431 měsíčně

Banka tedy uzná částku 20.431 jako čistý měsíční příjem z podnikání.

4

2) Jak vypočítat čistý měsíční příjem z obratu?

5

pro výpočet vycházíme z přílohy č. 1 k daňovému přiznání a použijeme tento vzorec:

P * k / 12 = čistý měsíční příjem z obratu
nyní si vzorec rozepíšeme:
P = Příjmy – řádek č. 101 v příloze č.1
k = koeficient ve výši 0,15, neboť banky zpravidla započítají 15% z obratu do uznatelných příjmů

6

Příklad:
základ daně ř. 37 = 350.000, daň po slevách 27.660, příjem ř. 101 4.350.000, výdaje ř. 102 4.000.000. Vypočítejte čistý roční a měsíční příjem z obratu.

Postup řešení:
4350000 * 0,15 = 625500 ročně / 12 = 54.375 měsíčně

Banka tedy uzná částku 54.375 jako čistý měsíční příjem z podnikání.

Varování

Výpočet měsíčního příjmu z daňového základu nemusí vycházet dle výše uvedeného postupu správně, pokud:
- máte více zdrojů příjmu v daňovém přiznání než jen ze samostatné výdělečné činnosti, tedy více daňových základů (např. ze závislé činnosti, z pronájmu, atd.)
- máte např. spolupracující osobu, které část svého příjmu převádíte ke zdanění

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
3.57143
Average: 3.6 (7 votes)