Přejít k hlavnímu obsahu

Jak vyřídit cestovní pas | nový cestovní pas, cestovní pas ve zkrácené lhůtě tzv. rychlopas

Letní měsíce představují období dovolených a cestování. Pokud cestujeme do zemí, kde stačí pouze občanský průkaz, máme ušetřeny starosti s vydáním nebo platností cestovního dokladu. Potřebujte vyřídit cestovní pas? Pokud chcete snadno a rychle zjistit jak na to, poradí vám náš následující text.

 

Co je potřeba

  • čas
  • peníze na správní poplatky
  • osobní návštěva úřadu
  • platný doklad totožnosti (OP, rodný list aj.)
1

Kdo může žádat o vydání cestovního pasu?

Osoba starší 18 let, která je způsobilá k právním úkonům.

Osoba mladší 15 let
Za dítě a osobu mladší 15 let musí o vydání cestovního pasu zažádat jeho zákonný zástupce (rodiče). Pokud bylo dítě svěřeno do péče, tak žádost podává jeho pěstoun. V případě, že je dítě v ústavní péči, tak žádost podává ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy.

Zletilá osoba ve věku 15 – 18 let
O vydání cestovního pasu může zažádat zletilá osoba sama, ale musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce (rodiče, pěstouna). Podpis písemného souhlasu s vydáním cestovního pasu od zákonného zástupce musí být ověřen.

Zapisování dětí do cestovních pasů jejich rodičů bylo zrušeno. Dítě musí mít svůj vlastní cestovní pas.

2

Kde se cestovní pas vyřizuje?

V České republice můžete vyřídit cestovní pas na jakémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působností. Cestovní pas nevyřídíte na klasickém obecním úřadu. Je potřeba, aby byl úřad pověřen výkonem státní správy a disponoval odborem správních agend, mezi které patří vydávání cestovních dokladů.

Pokud vyřizujete cestovní pas v zahraničí, je potřeba navštívit zastupitelský úřad České republiky. Zastupitelské úřady ČR v zahraničí podle abecedního řazení naleznete zde: Abecední seznam zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí

U zastupitelského úřadu v zahraničí nelze zažádat o rychlopas.

3

Co všechno je potřeba mít s sebou?

S sebou si vezměte doklad, který prokazuje totožnost žadatele a údaje, které se do cestovního pasu zapisují, např. občanský průkaz. U dětí a osob do 15 let se předkládá rodný list.

Pěstouni a ředitelé ústavů předkládají příslušné rozhodnutí soudu, kterým prokazují oprávněnost žádosti o vystavení cestovního pasu pro osobu mladší 15 let (svěření osoby do péče).

U cizinců, kteří nejsou přihlášení k trvalému pobytu na území České republiky je vyžadováno předložení potvrzení o státním občanství.

4

Co je potřeba na úřadě – přímo na místě?

Na úřadě už není potřeba vyplnit tiskopis – žádost o vydání cestovního pasu. Není ani potřeba předložit fotografii. Na úřadě si pořídí vaši fotografii sami, stejně tak s vámi přímo na místě vyřídí žádost o vydání cestovního pasu. Na úřad se musíte tedy jen osobně dostavit.

5

Jak to na úřadě probíhá?

Úředník ověří Vámi předložený doklad, pořídí vaši fotografii a otisky prstů rukou. Otisky prstů rukou se provádí u občanů starších 12 let. Dále podepíšete žádost a souhlas se zpracováním biometrických údajů. Posledním krokem je váš podpis, který se digitalizuje a je součástí cestovního dokladu

 

6

Kolik vydání cestovního pasu stojí? Cena cestovního pasu pro rok 2017

Osoby mladší 15 let platí správní poplatek ve výši 100 Kč. Osoby starší 15 let hradí správní poplatek ve výši 600 Kč. Správní poplatek hradíte při podávání žádosti, ne při vyzvedávání cestovního pasu.

 

7

Jak dlouho trvá vyřízení cestovního pasu?

Cestovní pas je vyřízen ve lhůtě 30 dnů. Pokud vyřizujete pas v zahraničí, tak je lhůta pro jeho vyřízení 120 dnů.

8

Kde si cestovní pas vyzvednout?

Cestovní pas, který byl vydán v normální lhůtě 30 dnů, si můžete vyzvednout na úřadě, kde jste žádost podali.

Pokud potřebujete pas vyzvednout na jiném úřadě, než jste podali žádost, musíte to při podávání žádosti uvést. Vydaný pas vám bude na uvedený úřad zaslán. Za převzetí cestovního pasu na jiném úřadě musíte uhradit správní poplatek ve výši 100 Kč. I tento správní poplatek se hradí při podávání žádosti, ne při vyzvedávání cestovního pasu.

V zahraničí si můžete cestovní pas vyzvednout u zastupitelského úřadu, u kterého jste žádost podali. Nebo prostřednictvím vedoucího honorárního konzulárního úřadu.

9

Jak je to s vydáním cestovního pasu ve zkrácené lhůtě tzv. rychlopasem?

Veškeré náležitosti potřebné pro vyřízení cestovního pasu ve zkrácené lhůtě jsou totožné. Za rychlopas zaplatí osoby mladší 15 let 2 000 Kč, osoby starší 15 let hradí správní poplatek ve výši 4 000 Kč. Správní poplatek hradíte při podávání žádosti, ne při vyzvedávání cestovního pasu. Rychlopas je vyřízen ve zkrácené lhůtě a to během 6 dnů.

Rychlopas můžete vyzvednout POUZE u obecního úřadu s rozšířenou působností, u kterého jste podali žádost o jeho vydání.

Můžete si požádat o ověření, zda jsou funkční nosiče dat ve vašem cestovním pasu. Pokud je čip (nosič dat) nefunkční nebo jsou údaje v pase nesprávné, můžete požádat o vydání nového cestovního pasu.

Vydávání cestovních pasů BEZ strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji bylo zrušeno.

Pokud už vlastníte jeden cestovní pas a chcete si zažádat o vydání druhého cestovního pasu, musíte mít s sebou odůvodnění vaší žádosti, proč chcete vydat další.

Autor: LenkaP.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak si zpříjemnit návrat z dovolené
Jak si zpříjemnit návrat z dovolené | rady a tipy. Dovolená s sebou přináší odpočinek, nové zážitky a pozitivní energii. Domov a jeho atmosf…
Jak poznat Slezskou Hartu | tipy
Jak poznat Slezskou Hartu | tipy. Benjamínkem mezi přehradami je nazývána Slezská Harta, vodní dílo, jehož vodní plocha se rozlévá jižně od Bruntálu n…
Jak nezabloudit v Českém ráji | tipy
Jak nezabloudit v Českém ráji | tipy. Český ráj leží na rozhraní okresů Mladá Boleslav, Liberec, Jablonec n. N., Semily a Jičín, tedy i na rozhraní tř…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.