Přejít k hlavnímu obsahu

Jak žádat výživné pro svobodnou matku | rady

Jak žádat výživné pro svobodnou matku | rady

Jak žádat výživné pro svobodnou matku | rady. Občas se stává, že se pár rozejde ještě během doby, kdy je žena těhotná. Když se dítě narodí, otec (v lepším případě) začne platit výživné a mnohdy si myslí, že tím pro něj vše skončilo. Naneštěstí si to myslí i mnoho svobodných žen. Zákon upravuje výživné mezi manžely, stejně jako výživné na dobu po rozvodu, avšak má podobná práva i svobodná žena, která je těhotná nebo které se narodilo dítě?

1

Práva

Na internetu existuje mnoho článků a vzorů, ale ne vždy z nich jasně vyplývá, co všechno může matka dítěte žádat po otci, za kterého není provdána. Ze zákona může chtít:

A) výživné na dítě

B) výživu pro neprovdanou matku (tedy pro sebe)

C) příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem

2

ad A) výživné na dítě

Asi každá matka ví, že otec má k dítěti vyživovací povinnost. U soudu je každoročně podáno opravdu mnoho návrhů na stanovení výživného pro nezletilé (případně i zletilé ) dítě. Tyto peníze mají alespoň částečně pokrýt náklady na dítě, tj. jeho výživu, ošacení, bydlení, lékaře, školu, kulturu atd. Nicméně pořád jsou to peníze pro dítě. Ne pro matku - i když s nimi hospodaří, uhrazuje pouze náklady svého dítěte. V případě nezletilce se jedná o tzv. nesporné řízení a návrh se podává u okresního soudu, v jehož obvodu má nezletilé dítě bydliště.

3

ad B) příspěvek na výživu neprovdané matce

Není to tak známé, ale za zákonem daných podmínek je otec povinen přiměřeně přispívat matce svého dítěte na její výživu. Doba, po kterou je povinen výživné platit, je dvouletá. Zákon nestanoví počátek lhůty, ale podle rozhodovací praxe soudů začnou ony dva roky běžet nejdříve od početí a nejpozději od porodu. Zákonodárce tak zohlednil, že matka nemá po dobu těhotenství, ani v nejbližší době po narození dítěte příliš možností si přivydělat. Ať už je na mateřské nebo rodičovské dovolené, její příjmy zpravidla klesnou, a to mnohdy velmi výrazně. Protože dítě nepočala sama, není spravedlivé, aby sama nesla mnohdy finančně náročnou situaci. Žaloba se podává u okresního soudu, v jehož obvodu má otec bydliště. Právo žádat výživné se přitom promlčí po 3 letech od porodu.

4

ad C) příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem

I tady se uplatní myšlenka, že dítě zplodili dva lidé, proto i náklady (které však prakticky pocítí jen těhotná žena) mají nést oba rodiče. V těhotenství má žena zvýšené náklady na oblečení a obutí, dále musí platit poplatky u lékaře, kupuje si bohatou stravu a vitamíny, chodí na těhotenské cvičení, kupuje si speciální kosmetiku... Ideální je žádat po otci polovinu těchto zvýšených nákladů. Např. dohromady se jedná o částku 15.000,-Kč, proto každý ponese ze svého 7.500,-Kč. Žaloba se rovněž podává u okresního soudu, v jehož obvodu má otec bydliště. Promlčecí lhůta je také tříletá a začne běžet porodem.

Varování

Článek má pouze informativní charakter, redakce nenese odpovědnost za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak žádat výživné pro zletilé dítě
Jak žádat výživné pro zletilé dítě
Vztahy mezi rodiči a dětmi by měly být jedny z nejužších a nejkrásnějších. V praxi to tak vždycky nebývá. Rozvod rodičů a založení nové rodiny jsou ve…
Jak žádat snížení výživného | rady
Jak žádat snížení výživného | rady
Jak žádat snížení výživného | rady. O výživném se vedou časté diskuze, stejně jako o jeho zvýšení, jehož potřeba nastává zvláště tehdy, roste-li dítě…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.