Přejít k hlavnímu obsahu

Jak zapsat společnost do obchodního rejstříku

03. Říjen 2019

Obchodní společnosti vznikají až dnem zápisu do Obchodního rejstříku. To je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené informace o podnikatelích. Co vše je třeba učinit před podáním návrhu na zápis společnosti do OR, se liší především tím, o jaký typ společnosti se jedná. Podání návrhu není rozhodně jednoduchá věc a pokud není vše tak, jak má být, k zapsání společnosti nedojde. Následující kroky by Vám měly poradit, jak postupovat.

1

Kde podat návrh?
Návrh se podává u rejstříkových soudů. To jsou především Krajské soudy, pro Prahu a Středočeský kraj pak u Městského soudu. Příslušnost k soudu je dána sídlem podnikatele.

2

Co všechno musím předložit s návrhem?
To se liší především podle toho, o jakou společnost se jedná. Co konkrétně je potřeba zapsat u jednotlivých společností, nalezneme v Obchodním zákoníku (§36). U všech podnikatelů předpokládá OZ minimálně následující údaje: Firma a sídlo, předmět podnikání, právní forma právnické osoby, identifikační číslo, jméno a bydliště nebo firma a sídlo osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby (nutno uvést i způsob jakým jedná jménem PO a kdy vznikla funkce), jméno a bydliště prokuristy a další skutečnosti které stanoví zákon.

3

Jak dlouho to bude trvat?
K zapsání či usnesení soudu o odmítnutí návrhu by mělo dojít do pěti dnů od podání návrhu, respektive zaplacení soudního poplatku. Datum vzniku společnosti bude tedy datum zápisu do OR, můžeme však požádat i o zápis k určitému datu.

4

Kdy může být můj návrh zamítnut?
Soud může usnesením návrh odmítnout a to především v těchto situacích:
Návrh podala osoba, která nebyla k podání návrhu oprávněná.
Návrh nebyl podán předepsaným způsobem.
Návrh neobsahuje všechny náležitosti, které jsou potřeba.
Návrh je nesrozumitelný nebo neurčitý.
K návrhu nebyly připojeny listiny, kterými se dokládají údaje o zapisovaných skutečnostech.

5

Kolik mě to bude stát?
Cena návrhu zápisu je 5 000 Kč. Pokud je podáván návrh na změnu, cena je 1 000 Kč. Platí se pomocí kolků, které vylepíme na přední stranu návrhu.

6

Jde to elektronicky?
Ano! Od dubna roku 2009 je možné založit s.r.o. a a.s. i elektronicky a to prostřednictvím webového formuláře na stránkách Obchodního rejstříku. Tato varianta je daleko rychlejší, k zápisu může dojít do 48 hodin po vyplnění. Cena je sice vyšší, ale jsou v ní zahrnuty i další služby, jako například možnost vyřízení potřebných listin, svolání první valné hromady či registrace k DPH.

Návrh na zápis podávejte jen na oficiálních formulářích. Ty je možné zdarma stáhnout například na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Autor: Holby
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.