1

Kde podat návrh?
Návrh se podává u rejstříkových soudů. To jsou především Krajské soudy, pro Prahu a Středočeský kraj pak u Městského soudu. Příslušnost k soudu je dána sídlem podnikatele.

2

Co všechno musím předložit s návrhem?
To se liší především podle toho, o jakou společnost se jedná. Co konkrétně je potřeba zapsat u jednotlivých společností, nalezneme v Obchodním zákoníku (§36). U všech podnikatelů předpokládá OZ minimálně následující údaje: Firma a sídlo, předmět podnikání, právní forma právnické osoby, identifikační číslo, jméno a bydliště nebo firma a sídlo osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby (nutno uvést i způsob jakým jedná jménem PO a kdy vznikla funkce), jméno a bydliště prokuristy a další skutečnosti které stanoví zákon.

3

Jak dlouho to bude trvat?
K zapsání či usnesení soudu o odmítnutí návrhu by mělo dojít do pěti dnů od podání návrhu, respektive zaplacení soudního poplatku. Datum vzniku společnosti bude tedy datum zápisu do OR, můžeme však požádat i o zápis k určitému datu.

4

Kdy může být můj návrh zamítnut?
Soud může usnesením návrh odmítnout a to především v těchto situacích:
Návrh podala osoba, která nebyla k podání návrhu oprávněná.
Návrh nebyl podán předepsaným způsobem.
Návrh neobsahuje všechny náležitosti, které jsou potřeba.
Návrh je nesrozumitelný nebo neurčitý.
K návrhu nebyly připojeny listiny, kterými se dokládají údaje o zapisovaných skutečnostech.

5

Kolik mě to bude stát?
Cena návrhu zápisu je 5 000 Kč. Pokud je podáván návrh na změnu, cena je 1 000 Kč. Platí se pomocí kolků, které vylepíme na přední stranu návrhu.

6

Jde to elektronicky?
Ano! Od dubna roku 2009 je možné založit s.r.o. a a.s. i elektronicky a to prostřednictvím webového formuláře na stránkách Obchodního rejstříku. Tato varianta je daleko rychlejší, k zápisu může dojít do 48 hodin po vyplnění. Cena je sice vyšší, ale jsou v ní zahrnuty i další služby, jako například možnost vyřízení potřebných listin, svolání první valné hromady či registrace k DPH.

Varování

Návrh na zápis podávejte jen na oficiálních formulářích. Ty je možné zdarma stáhnout například na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.666665
Average: 4.7 (3 votes)