Přejít k hlavnímu obsahu

Jak napsat žalobu

06. Září 2013

Není-li možné vyřešit věc smírnou cestou, je třeba se obrátit na soud. Soudní řízení se zahajuje žalobou, která se podává u věcně a místně příslušného soudu. Ačkoli neexistuje univerzální návod, jak žalobu napsat, neboť každý případ má svá specifika, zákon definuje náležitosti společné všem žalobám. Neobsahuje-li žaloba všechny náležitosti, soud vás vyzve k jejich doplnění. Nedoplníte-li je ani na výzvu soudu, soud žalobu odmítne. Pro rychlý průběh řízení je proto žádoucí, aby žaloba obsahovala všechny náležitosti již od počátku.

1

Zvažte právní zastoupení

Ačkoli se může zdát, že napsat žalobu není žádná věda, opak bývá mnohdy pravdou. Proto si v klidu rozmyslete, zda-li se nechcete nechat zastoupit advokátem. Jedna věc je totiž žalobu napsat, druhá věc je napsat ji správně. A v neposlední řadě je třeba jednat při ústních tak, abyste byli úspěšní, tedy především být o krok napřed před protistranou, což bývá pro laika obtížné. Laik totiž mívá tendence se řídit "selským rozumem", což nemusí korespondovat se zákonnou úpravou.

Jste-li nemajetní, může vám být právní zástupce ustanoven. V praxi tak nemusí vynakládat vlastní prostředky např. zletilý středoškolák, který žaluje jednoho ze svých rodičů o výživné. Po celé řízení ho zdarma zastupuje právní zástupce, který samozřejmě i připraví žalobu.

2

Náležitosti žaloby

Rozhodnete-li se napsat si žalobu sami, pamatujte, že každá žaloba musí obsahovat minimálně následující informace:

- soud, kterému je žaloba adresována
- specifikaci žalobce a žalovaného
- které věci se žaloba týká
- co je žalobou sledováno
- vylíčení rozhodných skutečností
- označení důkazů
- čeho se domáháte (žalobní petit)

Žalobce a žalovaného konkretizujte jménem, příjmením, datem narozením a bydlištěm (u právnické osoby uveďte název a identifikační číslo). Jedná-li se o obchodní věc, musíte uvést také identifikační číslo.

Žaloba musí být datována a podepsána.

Píšete-li žalobu podle vzoru z internetu anebo vám někdo s jejím sepsáním radí, je vhodné zkontrolovat, zda-li žaloba obsahuje VŠECHNY výše uvedené náležitosti.

3

Žalobu vytiskněte a zašlete na soud

Máte-li žalobu napsanou, vytiskněte ji v takové počtu, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Žalujete-li např. svého dlužníka, kterým je jedna fyzická osoba, žalobu musíte na soud doručit ve dvou stejnopisech, neboť jeden stejnopis soud založí do spisu a druhý zašle žalovanému. Přílohy doručte na soud vždy jen jednou - bude-li si je žalovaný chtít prohlédnout, může tak učinit přímo u soudu.

Žalobu můžete soudu zaslat (doporučeně) poštou, anebo ji zanést osobně na podatelnu. Nesete-li ji na podatelnu, pak si připravte ještě jeden stejnopis na víc, protože na něj dostanete na podatelně razítko (bude vám sloužit jako "důkaz", že jste žalobu podali, u kterého soudu, kterého dne a s kolika přílohami). Posíláte-li žalobu poštou, zůstává vám podací lístek.

4

Vyčkejte na výzvu soudu

Po odeslání žaloby nezbývá než vyčkat na pokyny soudu. Jak již bylo řečeno, neobsahuje-li žaloba všechny náležitosti anebo je-li nesrozumitelná či neurčitá, soud vás vyzve k jejímu doplnění anebo opravě. K tomu vám určí lhůtu a zároveň vás poučí, jak je třeba opravu či doplnění provést.

Neděje-li se nic například několik měsíců, můžete k soudu zatelefonovat a informovat se na průběh řízení. Soud vám zároveň sdělí spisovou značku, pod kterou bude řízení vedeno.

Při podání žaloby nezapomeňte zaplatit soudní poplatek. Pokud poplatek nezaplatíte sami, soud vás k zaplacení písemně vyzve. Nezaplatíte-li soudní poplatek ani po výzvě soudu, řízení bude zpravidla zastaveno.

Článek má informativní charakter a je napsán obecně. V konkrétním případě se vždy poraďte s odborníkem, který vaši záležitost posoudí individuálně. Redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
Jak napsat platební rozkaz - vzor
Platební rozkaz je spolu s rozsudkem a usnesením formou soudního rozhodnutí. Přitom můžeme rozlišovat platební rozkaz, směnečný a šekový platební roz…
Obrázek není k dispozici
Jak žádat obnovu soudního řízení
I když soud jednou rozhodl, existují prostředky, jak jeho rozhodnutí zvrátit. Nabízí se samozřejmě podání odvolání, které je navíc řazeno mezi tzv. "ř…
Jak žádat střídavou péči o dítě
Situace kolem péče o dítě, zejména po rozvodu, ale i rozchodu nesezdaných rodičů, se v posledních letech výrazně změnila. Soudy akceptují právo dítěte…
Jak se bránit hluku | tipy
Jak se bránit hluku | tipy. S občasným hlukem se naše tělo dokáže vyrovnat, dlouhodobé vystavení hluku může vést k nevratnému poškození zdraví. V tako…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.