Přejít k hlavnímu obsahu

Jak ofotit soudní spis | rady

Jak ofotit soudní spis

Jak ofotit soudní spis | rady. Soud je povinen vést spis o každém sporu, který projednává. Některý spis má jen několik stránek, jiný je tak obsáhlý, že na jeho prostudování by člověk potřeboval několik dní. Zvláště v případech, kdy soudní řízení trvá i několik let, oceníte možnost nahlédnout do soudního spisu. Ve spise vidíte vzestupně, jak případ pokračoval, kdo co navrhoval, jaké důkazy byly činěny, jak bylo soudem rozhodováno atd. A ačkoli si zakládáte všechny listiny, které vám soud v průběhu řízení doručoval, možná jednou zavítáte k soudu nahlédnout do soudního spisu právě vy, protože si budete potřebovat spis nebo jeho část ofotit.

1

Na úvod je třeba říci, že článek pro přehlednost pojednává o možnosti ofotit spis v civilním řízení. Trestní a správní řízení jsou však vcelku podobná, tedy co se týká možnosti ofocení spisu, a prakticky asi nepoznáte příliš mnoho rozdílů, zavítáte-li k soudu ofotit si spis. Dále je třeba upozornit na skutečnost, že jednotlivé dokumenty založené ve spisu si můžete vyfotit na svůj fotoaparát (mobilní telefon), anebo si nechat spis ofotit u soudu - tj. přímo dostanete kopii do ruky. Doporučujeme použít vlastní fotoaparát a doma si pořízené snímky vytisknout. Pokud by vám kopie udělal pracovník soudu, platili byste cca 20 Kč za stránku. Peníze byste museli zaplatit na pokladně u soudu a až potom by vám byly kopie vydány. Zvláště u obsáhlého spisu byste sáhli hluboko do peněženky.

2

Zjistěte, zda jste oprávněnou osobou

Ne každý může nahlížet do spisu, respektive spis ofotit. Právo ofotit spis máte, jste-li - účastníkem řízení anebo - zástupcem účastníka řízení. Jako účastník řízení či zástupce nepotřebujete žádné povolení. Právo nahlížet do spisu a činit si z něj výpisy a opisy máte ze zákona a nikdo vám v tom nemůže bránit. Na žádost povolí předseda senátu ofotit spis i osobě, která:

- na tom má právní zájem anebo

- pro to má vážné důvody

Domníváte-li se, že jste takovou osobou, nejdříve požádejte soudce o povolení.

3

Spis si objednejte

V žádném případě nechoďte k soudu bez toho, aniž byste si spis předem objednali na určité datum (a obvykle i přesnou hodinu). Pro tyto účely zatelefonujte k příslušnému soudu (zpravidla den až dva předem, záleží na vytížení konkrétního soudu) a požádejte, aby vám spis nachystali. Do telefonu nahlaste spisovou značku, kterou naleznete na každé písemnosti, kterou vám soud v dané věci zaslal, datum a čas, kdy budete do spisu nahlížet, a svůj vztah k věci - např. žalobce, zmocněnec žalovaného atd. Telefonujte výhradně na informační centrum, případně na telefonní ústřednu soudu. Kontakty naleznete na stránkách www.justice.cz. Předseda soudu vám s nahlížením do spisu pomáhat nebude.

4

Vypravte se k soudu

Dostavte se k soudu alespoň s pětiminutovým předstihem. Pamatujte, že ještě musíte projít bezpečnostní kontrolou (bezpečnostní rám odhalí, zda-li u sebe nemáte střelnou zbraň či jiný zakázaný předmět) a najít informační centrum anebo jinou místnost, kde vám bude spis předložen. S tímto vám pomůže justiční stráž. Na informačním centru sdělte, že zde máte na dnešní den objednaný spis a připravte si občanský průkaz. Dbejte pokynů zaměstnance.

5

Pořiďte si kopie

Je-li vás na informačním centru více, což je pravidlem u větších soudů, chovejte se tak, ať nerušíte ostatní. Ze spisu nesmíte nic odnášet, spis ničit či jinak znehodnocovat. Pamatujte, že jste monitorováni kamerou. Naopak můžete spis nebo jeho části fotografovat, či si ve spise jen číst anebo si psát poznámky na papír. Používáte-li fotoaparát, dejte si pozor, aby fotografie byly kvalitní. Snadno by se mohlo stát, že až doma zjistíte, že vyfocené dokumenty jsou nečitelné. Některé fotoaparáty nabízejí speciální režim pro focení textu. Ať už tuto funkci váš fotoaparát nabízí nebo ne, doporučujeme si nejdříve doma zkusit vyfotit a nahrát do počítače (případně vytisknout) několik obdobných dokumentů, abyste zjistili, zda je text rozmazaný.

Tipy

Nevíte-li si s něčím rady, vždy se zeptejte zaměstnance soudu.

Nejste-li osobou oprávněnou nahlížet do spisu, spis vám předložen nebude. V takovém případě se informujte, jestli tento nedostatek může být nějak napraven - např. výše zmíněným povolením soudce, případně vám udělí plnou moc osoba, která k nahlížení do spisu oprávněna je atd.

Varování

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak se dovolat promlčení | rady
Jak se dovolat promlčení | rady
Jak se dovolat promlčení | rady. Právo se promlčí, nebylo-li vykonáno v zákonem stanovené době. Ačkoli promlčené právo nezaniká, nemůže být soudně při…
Jak napsat žalobu | rady
Jak napsat žalobu | rady
Jak napsat žalobu | rady. Není-li možné vyřešit věc smírnou cestou, je třeba se obrátit na soud. Soudní řízení se zahajuje žalobou, která se podává u…
Jak vzít zpět žalobu | rady
Jak vzít zpět žalobu | rady
Jak vzít zpět žalobu | rady. Někdy se s druhým člověkem nepohodnete natolik, že se rozhodnete domáhat svých práv soudní cestou. Stejně tak se ale může…
Jak žádat odklad exekuce | rady
Jak žádat odklad exekuce | rady
Jak žádat odklad exekuce | rady. Exekuce je strašákem nejednoho dlužníka. Nikdo nechce přijít o dům, auto nebo peníze na účtu či o jiná aktiva. Exekuc…