Přejít k hlavnímu obsahu

Jak vypočítat soudní poplatek | rady

07. Prosinec 2020
Jak vypočítat soudní poplatek | rady

Jak vypočítat soudní poplatek | rady. Vybírání soudních poplatků upravuje zákon č. 549/1991 Sb. (zákon o soudních poplatcích). Pokud si zákon najdete, zjistíte, že je na jeho konci připojena příloha (Sazebník poplatků). Výše soudních poplatků by v demokratickém státě měla být taková, aby měl každý občan přístup k soudu, ale na druhou stranu by soudní poplatky neměly být příliš nízké, aby lidé nezahajovali soudní řízení bezdůvodně. Jak je tomu v České republice?

1

PŘEDMĚT SOUDNÍCH POPLATKŮ

Soudní poplatky se v České republice vybírají za:

- řízení před soudy (tzv. "poplatky za řízení")

- jednotlivé úkony prováděné soudy (tzv. "poplatky za úkony")

Pokud například zvažujete, že podáte k soudu žalobu, ale ještě před podáním nebo dokonce sepsáním žaloby chcete vědět, kolik by vás to stálo (tj. spočítat soudní poplatek), určitě si otevřete Sazebník poplatků, který obsahuje jednotlivé položky.

2

SAZBY POPLATKŮ x ZÁKLAD POPLATKU

To jsou dva pojmy, které se v zákoně o soudních poplatcích objevují velmi často. Co ale znamenají? ZÁKLAD POPLATKU je obecně cena předmětu řízení, vyjádřená peněžní částkou. Základ poplatku se zaokrouhluje na celá sta dolů a vypočtený procentní poplatek ze základu se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru. Soudíte-li se s někým např. o 30999 Kč, základem poplatku je 30900 Kč (částku jsme zaokrouhlili na celá sta dolů). SAZBY POPLATKŮ jsou stanoveny pevnou částkou (např. 1000 Kč) nebo procentem ze základu poplatku (např. 5% z 30900 Kč).

3

SOUDÍTE SE O PENÍZE

Je-li předmětem soudního řízení peněžité plnění, pak za návrh na jeho zahájení zaplatíte: - do částky 20000 Kč ............................................. 1000 Kč - v částce nad 20000 Kč do 40000000 Kč ......... 5% z této částky (pozn. na levé straně je základ poplatku, na pravé sazba poplatku) Příklad: Soudíte-li se o 15980 Kč, soudní poplatek, který musíte zaplatit, je 1000Kč. Podáte-li ale žalobu o 100190 Kč, pak je základ poplatku 100100 Kč a sazba poplatku je 5% ze základu (5% z 100100), tedy 5005 Kč, avšak po zaokrouhlení na celé desetikoruny nahoru vyjde poplatek na 5010 Kč. Na výpočet můžete použít kalkulačku, anebo speciální online kalkulačky, které vám vypočítají konečnou výši soudního poplatku. Jejich výhodou je rychlost a přehlednost. Jednu takovou kalkulačku naleznete například zde: http://plarmy.org/advokat/MimosmluvniOdmena.html

4

ELEKTRONICKÝ PLATEBNÍ ROZKAZ

Elektronickým platebním rozkazem se sice také domáháte zaplacení určité peněžité částky, avšak výše soudního poplatku se vypočítá následovně: - do 20000 Kč ............. 800 Kč - nad 20000 Kč .......... 4% z této částky.

5

NĚKTERÉ DALŠÍ PŘÍPADY

- za každou nemovitost ............. 5000 Kč

- za rozvod manželství ................ 2000 Kč

- za žalobu o obnovu řízení ....... 5000 Kč

- za předběžné opatření ............ 1000 Kč

Možností je celá řada. Proto nezbývá, než se začíst do Sazebníku a najít správnou položku.

6

OSVOBOZENÍ OD PLACENÍ SOUDNÍHO POPLATKU

Ne každý je povinen zaplatit soudní poplatek. Ze zákona jsou například osvobozena řízení ve věcech vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí, péče soudu o nezletilé, osvojení, povolení uzavřít manželství, dědických v prvním stupni, výmazu podnikatele z obchodního rejstříku atd. (tzv. věcná osvobození). Od poplatku jsou dále osvobozeny některé subjekty, např. Česká republika a státní fondy, navrhovatel v řízení o náhradu škody z pracovního úrazu, neprovdaná matka v řízení o příspěvek na výživu a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem atd. (tzv. osobní osvobození). Je jich celá řada a jsou uvedeny v § 11 zákona o soudních poplatcích. V neposlední řadě je možné požádat soud o tzv. individuální osvobození. Čili i člověk, který nemá dostatek peněz na to, aby platil soudní poplatky, má mít možnost soudit se.

Varování

Článek má pouze informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak uzavřít soudní smír | rady
Jak uzavřít soudní smír | rady
Jak uzavřít soudní smír | rady. Řízení u soudu končí rozsudkem, usnesením, elektronickým platebním rozkazem. Dalším ze způsobů, jak udělat za soudním…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.