Přejít k hlavnímu obsahu

Jak žádat o prominutí penále u VZP

Jestliže jste pojistné VZP neuhradili v řádném termínu nebo jej zaplatili v nižší částce, VZP vám vyměřuje za každý den prodlení penále ve výši 0,05 %. U dlužného pojistného 10 tisíc korun vám tak dluh narůstá o nejméně 5 korun denně. Existuje ale možnost, jak se placení penále vyhnout. Jak na to?

1

Žádost o prominutí penále podáte na územním pracovišti krajské pobočky VZP. Jejich seznam naleznete na konci tohoto návodu.

2

Žádost o prominutí penále musí mít písemnou podobu anebo ji lze vyřídit ústně do protokolu u pracovníka na pobočce VZP. Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, kdo ji podává, co žadatel žádá a z jakých důvodů, a musí být vámi podepsaná.

3

Vzor žádosti o prominutí penále:
Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti zákona
číslo jednací rozhodnutí ……….

Adresát:
VZP v Ostravě
Pobočka Ostrava – Moravská Ostrava
Sokolská třída 1/267
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

V Ostravě dne 7. července 2011

Vážení,
dle rozhodnutí VZP ve ………. č.j. ………… ze dne …………. mi bylo uloženo uhradit penále k nezaplaceným zálohám na pojistném ve výši…………. .
Vzhledem ke skutečnosti, že jsem následkem vážné dopravní nehody dne ….. utrpěl úraz dolních končetin, který si vyžádal léčení po dobu 6 měsíců (z toho 4 měsíce na lůžkovém oddělení v nemocnici), nemohl jsem v řádném termínu uhradit měsíční splátky pojistného.
Od data úrazu nejsem schopen vykonávat svou podnikatelskou činnost – zednické práce.
V současné době nevykonávám žádnou podnikatelskou činnost a svou podnikatelskou činnost budu pravděpodobně nucen zrušit.

Tímto žádám VZP v ……, s ohledem na výše uvedené skutečnosti, o prominutí penále.
Děkuji,

podpis

Název firmy, jméno osoby
adresa
IČ, DIČ

Přílohy:
- lékařská zpráva
- např. doklad o úrazu

4

O žádosti VZP rozhodne do 30 dní, u zvlášť závažných situací do 60 dní ode dne doručení.

O odstranění tvrdostí nelze rozhodnout, jestliže
• plátce pojistného nezaplatil pojistné na zdravotní pojištění splatné do dne vydání rozhodnutí o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále,
• na plátce pojistného byl podán insolvenční návrh
• plátce pojistného vstoupil do likvidace.

Autor: chorche
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
Jak žádat o vrácení přeplatku daně
Podali jste řádně daňové přiznání za loňský rok a vznikl vám přeplatek na dani? Můžete žádat o jeho vrácení. Žádost o vrácení přeplatku daně podejte n…
Jak vybrat daňového poradce | rady
Jak vybrat daňového poradce | rady. Daně patří mezi choulostivá témata a to především pro podnikatele. Pro nezkušené lidí je podání správně vyplněného…
Jak sbírat svatojánské byliny
Jak sbírat svatojánské byliny | rady a tipy. Noc z 23. na 24. června (neboli předvečer dne svatého Jána) patří mezi nejvhodnější čas pro sběr léčivých…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.