Přejít k hlavnímu obsahu

Jak má vypadat plná moc pro přihlášení auta a změny

Plná moc zmocňuje další subjekt, aby jednal ve vašem zájmu. V případě, že budete chtít registrovat nové firemní vozidlo, převést jej, odhlásit, změnit či zrušit zástavní právo či leasing, můžete zajistit, aby vše zařídil třeba váš zaměstanec. Stačí k tomu následující plná moc.

Co je potřeba

stvrzující podpisy účastníků

1
Jaké strany plnou moc uzavírají Pro plnou moc vám postačí jeden arch papíru, kterou podepíšete. Dáváte tak zmocněnci jednat ve vašem zájmu. Na straně jedné stojí vaše firma, na straně druhé zmocněnec. Do čela strany vepište údaje o vaší firmě i firmě i osobě zmocněnce. Například v takové podobě: Kadeřábek s.r.o. IČ: 2546885 Se sídlem: Janouškova 249/11, Praha 7, 170 00 Jednající: Markem Novotným, jednatelem společnosti dále Zmocnitel zmocňuje tímto Zmocněnce: společnost Nošice s.r.o. IČ: 2466779 Se sídlem: Domácí 230, Praha 5, 150 00 Jednající: Ivetou Limešovou, jednatelkou společnosti
2
Dále uvedeme, v jak věci má zmocněnec jednat. V našem případě: aby Zmocnitele zastupoval ve věci registrace či změny v evidenci motorových vozidel vedené Magistrátem hlavního města Prahy.
3
Konkretizujeme úkony a vozidlo. Například: Tato plná moc se konkrétně uděluje k: - při přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel, a to konkrétně vozidla Škoda Fabia, výrobní číslo SAUTXT7J33A111275 - při odhlášení vozidla z evidence motorových vozidel, a to konkrétně vozidla Fiat Punto, výrobní číslo VYATVT6H67A224999
4
Na konci je datum a informace o účastnících, například v této podobě: V Praze 13.11.2009 Zmocnitel Kadeřábek s.r.o. Marek Novotný, jednatel RČ: 650220/4467 č. OP: 101335145 Zmocnění přijímám Nošice s.r.o. Iveta Limešová, jednatelka a samozřejmě podpisy

Pro jednání před úřady je vhodné na plné moci podpisy jak zmocněnce tak zmocnitele notářsky nebo úředně ověřit.
Důležité je také uvést po jakou dobu zplnomocnění k uvedenému právnímu úkonu trvá.

V plné moci se musí vždy přesně a výslovně objevit, na které úkony se pověření vztahuje.

Autor: chorche
Hodnocení
Zatím žádné komentáře. Buďte první!

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
Smlouva o smlouvě budoucí umožňuje oběma stranám dohodnout se na závazku, že v dohodnutém termínu mezi sebou uzavřou smlouvu (například kupní smlouvu…
Obrázek není k dispozici
Darovací smlouva je oboustranný právní vztah, jehož znaky jsou bezúplatný převod vlastnictví nemovitosti či movité věci a dobrovolnost. Darovací smlou…
V zimním období se velice často stává, že přijdeme ráno k autu a zjistíme, že zámky jsou zamrzlé, nejdou odemknout. Zde je pár návodů na to, jak si s…