1

Fenomén dětství – hra

Nemůže snad být nic přirozenějšího, účinnějšího a oblíbenějšího pro malé dítě, než je hra. Dětská hra všestranně rozvíjí jeho fantazii, obohacuje slovní zásobu, pomáhá rozvoji řeči, komunikaci jak se svými vrstevníky tak s dospělými. Pokud si dítě hraje samo, umí si snadno poradit, převezme i roli dospělých, hovoří samo za sebe, komunikuje se zvířátky, napodobuje jejich hlasy, ztrácí zábrany a snadno se vcítí do své role, kterou dovede zahrát perfektně.
Když si někdy zahrajete hru se svými dětmi, budou vám za to vděčné. Každá hra je vždy obohatí o nová poznání, naučí se respektovat pravidla a souvislosti, které prolínají každodenním životem.

2

Procházky přírodou

Každé roční období je specifické a charakteristické přírodními změnami. Tady se nalézá mnoho podnětů a inspirace k všestrannému rozvoji myšlení a vynalézavosti, k obohacování poznatků a patřičné fantazie. Bavte se s dětmi o tom, co cestou vidíte, jaká je příroda v určitém ročním období, její charakteristika, barvy, stromy, květy na louce, ptactvo, zvířata, brouci, v zimě zase sníh a zimní příroda, proč se krmí v tomto období zvěř a jiné zákonitosti související s přírodou. Podnětů venku, v přírodě je opravdu moc a moc. Veďte debatu přirozeně, nenuceně, chvílemi jen pozorujte, přemýšlejte, aby se dítě naučilo být k přírodě i k lidem citlivé a vnímavé.

3

Vztahy ke kamarádům a k okolí

Nedílnou součástí rozvoje fantazie a představivosti u malého dítěte je rovněž pěstování morálně volních vlastností jako je trpělivost, ctižádost, ohleduplnost i snaživost a myslet i na druhé. V dětské skupině je dost důležité, aby dítě nemyslelo jen na sebe, ale i na své kamarády, aby se tak učilo respektu k ostatním, s cílem vzájemně si pomáhat a mít se rádi.

4

Kniha – úžasný rádce a společník

Dětská knížka splňuje snad všechny aspekty, které mohou dětem prospívat. Od nejútlejšího věku jsou to leporela, kde se děti pomocí sympatických obrázků seznamují s prvními slůvky a věcmi, které jej obklopují, přes vděčné pohádky až po reálné příběhy, které vedou k přemýšlení i fantazírování. Kniha je skvělý pomocník pro rozvíjení slovní zásoby, přemýšlivosti i fantazie, pochopení různých situačních složitostí i dobré zábavy.

Autorská práva ZDE

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
5
Average: 5 (1 vote)