Co je potřeba

- 2x písemný návrh na zúžení SJM adresovaný soudu
- přílohy
- soudní poplatek 2000 Kč

1

TEORIE

Předně je třeba uvést, že český právní řád nedovoluje úplně vyloučit společné jmění manželů. Můžete ho však zúžit až na obvyklé vybavení společné domácnosti, což se v praxi může blížit situaci, jako byste společné jmění vůbec neměli (např. nevedete-li společnou domácnost, bydlíte-li u rodičů atd.)

Zajímavé je také to, že soud na žádost jednoho z manželů MUSÍ společné jmění manželů zúžit, získal-li manžel / manželka povolení k podnikání. Je jedno, který z manželů návrh podá. Byť mají manželé v řízení postavení žalobce a žalovaného, je možné (a časté), že se zúžením společného jmění manželů až na obvyklé vyjádření společné domácnosti oba souhlasí. Již do návrhu (žaloby) může druhý z manželů připojit na závěr text "S výše uvedeným návrhem žalobce souhlasím" a vlastnoručně se podepsat.

Rozhodnete-li se později společné jmění manželů rozšířit do předchozího rozsahu, opět se musíte se svým návrhem obrátit na soud.

Zúžení společného jmění manželů upravuje § 148 odst. 2 občanského zákoníku:

§ 148
(1) ...
(2) Na návrh některého z manželů soud zúží společné jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti v případě, že jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti.

(Odkaz na občanský zákoník naleznete dole pod článkem)

2

VZOR - 1. STRANA

Okresnímu soudu v ...

Žalobce: Jonáš Zlatník, nar. dne ..., trvale bytem ...

Žalovaná: Hana Zlatníková, rozená Mikulášková, nar. dne ... , trvale bytem ...

návrh na zúžení společného jmění manželů

Dvojmo!

Přílohy:
- kopie oddacího listu
- kopie rodných listů
- výpis z živnostenského rejstříku

3

VZOR - 2. STRANA

I.
S žalovanou jsme uzavřeli manželství před Městským úřadem v Plzni dne 1.8.2011. Naše manželství stále trvá a je bezdětné.

Žalovaná je podnikatelka podle živnostenského zákona. Od 23.6.2012 poskytuje překladatelské a tlumočnické služby a dále fotografické služby. Já podnikatelem nejsem.

Důkaz:
- kopie oddacího listu
- výpis z živnostenského rejstříku

II.
S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby Okresní soud v ... vydal následující
rozsudek:

1) Společné jmění manželů Hany Zlatníkové, rozené Mikuláškové a Jonáše Zlatníka, kteří uzavřeli manželství dne 1.8.2011 před Městským úřadem v Plzni, se zužuje až na obvyklé vybavení společné domácnosti.

2) Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V ... dne ...

Jonáš Zlatník

Tipy

Za stejných podmínek můžete nechat soudně zúžit společné jmění manželů až na obvyklé vybavení společné domácnosti tehdy, stal-li se jeden z manželů společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem v komanditní společnosti.

Varování

Článek má informativní charakter, redakce nenese odpovědnost za případnou škodu.

Autorská práva ZDE

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4
Average: 4 (1 vote)